Алгебра
Алгебра, 09.09.2019 15:45, bart3

Вопрос/Задача:

Уавтопарку вантажних автомобілів у6раз більше, ніж легкових. скільки легкових автомобілів у автопарку, якщо всіх автомобілів-91? різниця двох чисел 42,а їх відношення дорівнює 7: 4. знайдітьці числа.

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

х ,у кг - первый и второй рас -ры,х+у=50,0,25х+0,4у=17 ; у=50-х,0,25х+0,4(50-х)=17 , х=20 кг , у=30 кг.

Ответ
Ответ разместил: Гость
Пусть x+5 - длина первого прямоугольника, x - длина второго прямоугольника, y₁ - ширина первого прямоугольника, y₂ - ширина второго прямоугольника, s₁ - площадь первого прямоугольника, s₂ - площадь второго прямоугольника, p₁ - периметр первого прямоугольника, p₂ - периметр второго прямоугольника, тогда: p₁=122 p₁=2(x+5+y₁) 122=2(x+5+y₁) 61=x+5+y₁ y₁=56-x p₂=122 p₂=2(x+y₂) 122=2(x+y₂) 61=x+y₂ y₂=61-x s₁=(x+5)(56-x) s₂=x(61-x) s₂=s₁+120 (x+5)(56-x)+120=x(61-x) 56x-x²+280-5x+120=61x-x² 56x-5x-61x=-400 -10x=-400/: (-10) x=40 значит, длина первого прямоугольника равна 40+5=45 см, ширина - 56-40=16 см, а площадь - 45*16=720 см²; длина второго прямоугольника равна 40 см, ширина - 61-40=21 см, а площадь - 40*21=840 см². ответ: s₁=720 см², s₂=840 см².
Ответ
Ответ разместил: Гость

пусть х км расстояние от поселка до станции, тогда

х: 10=х: 15+1

(3х-2х): 30=1

х=30

ответ: расстояние от поселка до станции 30 км

Ответ
Ответ разместил: 145milana

х -   легковых6х -  грузовыхх+6х=91

7х=91х=13   легковых.6*13=78   грузовыхх-у=42х/у=7/4   4(42+у)=7у168=3уу=56 первое числох=98 второе число

Ответ
Ответ разместил: MisterGamerTT

х м. легковых

6х м. грузов.

 

х+6х=91

х=13 м. легк.

6х=78 м. груз.

 

 

х-у=42

х/у=7/4   система

 

4(42+у)=7у

168=3у

у=56 первое число

х=98 второе число 

Похожие вопросы

Вопросов на сайте: