Алгебра

Вопрос/Задача:

Найти уравнение касательной к графику функции f(x)=3x^2-x^3 в точке с абсциссой x(0)=-2

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

х- сторона квадрата и ширина прямоугольника

х-2 - длина прямоугольника

х² - площадь квадрата

х(х-3) - площадь прямоугольника

х²-х(х-3)=15

х²-х²+3х=15

3х=15

х=15: 3=5

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

х  -скорость предпологаемая

у  -скорость реальная

у*1-х*1.25=1  ⇒у-1,25х=1  ⇒у=1+1,25х

96/х-96/у=2    ⇒96у-96х=2ху  решаем систему

 

96(1+1,25х)-96х=2х(1+1,25х)

2,5х²-22х-96=0

д=484+960=1444=38²

х=(22±38)/5=12;   -3,2

у=1+1,25*12=16 км/ч

Ответ
Ответ разместил: Гость

ответ:

расходится

объяснение:

можем применить i сравнительный признак. так как [tex]\frac{1}{1000n+1} \sim \frac{1}{1000n} = \frac{1}{1000} * \frac{1}{n}[/tex]

доказано, что гармонический ряд расходится, значит на какое бы число его ни умножай, ряд будет все равно расходиться.

Ответ
Ответ разместил: андрей2096

касательная к графику функцию y=f(x)

y=f'(x)(x-x0)+f(x0)

где х0- точка касания

f(x)=3*x²-x³

f'(x)=6*x-3*x²

f'(-2)=6*(-2)-3*(-2)²=-12-12=-24

f(-2)=3*(-2)²)³=12+8=20

 

y=-24*())+20=-24*x-48+20=-24*x-28

 

y=-24x-28 - уравнение касательной к графику функции f(x)=3*x²-x³ в точке с абсциссой x(0)=-2

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Вправа 32. Встановити тип семантико-синтаксичних відношень між час- тинами безсполучникових складних речень. Поставити потрібні розділові знаки й пояснити вживання їх. Зробити 1,4,9,14 речення 1. Вогонь виходить з темної льодини грім визріває в ложі тишини.. (Павл.). 2. Добрий все бачить лиш добре підлий лиш підле у других (Фр.). 3. Життя росте лишены з любові лишень краса людей навчає жить (Павл.). 4. Цвітуть сади біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво (Т. Ш.). 5. Кинь ячмінь у болото вбере тебе в золото (Н. тв.). 6. Учись на старість буде як знахідка (Н. тв.). 7. Поглянь народ твій-раб з рабів, чужи- ми й рідними забутий, гние віки в недолі лютій і віру в долю загубив (Олесь). 8. Законів боротьби нікому не зламати закони материнства не перемінить (П. Т.). 9. Iсторії ж бо пишуть на столі ми ж пишем кров'ю на своїй землі (Кост.). 10. Крізь вікна книг свободи світло ллеться майбутнього видніє далина (Павл.). 11. Найогидніші очі порожні найгрізніше мовчить гроза най- нікчемніші дурні вельможні найпідліша брехлива сльоза (Сим.). 12. Ось послухай десь за гаєм соловей заплакав враз (Олесь). 13. Проминуло за весною літо все навколо золотом повите (Заб.). 14. Побачив шпака знай весна біля порога (Н. к.). 15. Вже темна осінь надійшла зів'ялий лист паде по листю повагом до нас грізна зима іде (С. В.).​
Вопросов на сайте: 13437639