Английский язык

Вопрос/Задача:

The first person who wrote limericks was a) edward lear b) john hawkshaw c) napoleon

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

tv in no there my is room составить предложение

отет:  

there is no tv in my room                                              

Ответ
Ответ разместил: Гость

здесь нельзя писать. только значками транскрипции!

постарайся прочитать (это легко):

[ ðə   heər   ænd   ðə   ˈtɔːtəs. ]  

[ wʌns   əˈpɒn   ə taɪm,   ðeə   wɒz ə ˈvɛri   fɑːst   heər   ænd ə ˈvɛri   sləʊ   ˈtɔːtəs.  

ðə   heər   ˈɔːlweɪz   lɑːft   æt   ðə   ˈtɔːtəs.  

wʌn   deɪ   ðə   ˈtɔːtəs   səˈpraɪzd   ðɛm   ɔːl   lɛts   hæv   ə reɪs   təˈmɒrəʊ   ðɛn.  

ðə   heə   ʤʌmpt   ˈfɔːwəd.  

ɪt   wɒz   ə ˈvɛri   ˈsʌni   deɪ   ænd   ðə   heə   wɒz   ˈvɛri     hɒt.  

ðeəz   ə   triː  

aɪ   kæn   rɛst   ˈʌndər   ɪt.  

ə   fjuː   ˈaʊəz ˈleɪtə, ðə ˈtɔːtəs pɑːst   ðə ˈsliːpɪŋ heə. ˈsʌdnli, ðə heər ˈəʊpənd hɪz   aɪz   ænd   lʊkt     əˈraʊnd.  

hiː   sɔː     ðə     ˈtɔːtəs   æt     ðə   ˈfɪnɪʃ     laɪn!  

ðə   ˈtɔːtəs     wɒz     ðə   ˈwɪnə! ]

Ответ
Ответ разместил: Гость
The most beautiful dressthe biggest umbrellathe most long pantsthe smallest t-shirtthe best suitthe dirtiest trainersthe most thick sweater
Ответ
Ответ разместил: dzanhutovaiman

 

the   first   person   who   wrote   limericks   was

  edward   lear                          

Ответ
Ответ разместил: Angel28648

а) edvard lear, мой друг такое делал

Похожие вопросы

Вопросов на сайте: