Беларуская мова

Вопрос/Задача:

Напишите сочинение на тему "моя мечта"

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость
1.песня  -    вяликая сила.2.тры гады  -    вялики час у чалавечым веку. 3. пешы   коннаму не таварыш. 4. хата як шклянка. 5. сказаць и пачуць -    гэты шчасце бадай. 6. багушэвич -    бястрашны заступник и абаронца прыгнечанага працоунага чалавека и абяздоленага народа. 7. а чалавек вы, мяркуючы па усим, близки да мастацтва. 8. мова зямли - памятка .9. я новая прад яваю вясны. 10. кажа ,дарэчы, што зубр - гэты лясны великан. 11. воран касцей не занясе   недасягальна далёка. 12. гарачая галава - палки,гарачы чалавек. 
Ответ
Ответ разместил: Гость

вясна

дрэвы

птушки

хор

лес

Ответ
Ответ разместил: Гость

будзем сеяць, беларусы,

  чыстым зернем…

смерць на захад мы павернем!

вясну сваю спаткаем

прыйдзе рунь-адухауленне

смерць з касою.

поле каласiцца,

поле  ляжа шоўкавым абрусам,-ажыццяуленне

закрасуе буйна збожжа-ажыццяуленне

Ответ
Ответ разместил: popirina2001

моя мечта - иметь семью. моя мечта - стать счастливым человеком, прожить свою простую жизнь спокойно. и я не мечтаю не стать космонафтом, не сделать этот мир лучше. тут и без меня проблем полно. я хочу стабильную зарплату, хорошую жену, детей, которые будут меня любить. хочу счастливо жить в каком нибудь тихом городке.

моя мечта - отлично выучится и хорошо закончить колледж или вуз, поступить на хорошую работу и добиться максимальных успехов. моя мечта - жить.

Похожие вопросы

Предмет
1. адзначце правільна напісаныя словы" -1 бухгалтэр; 4 кінаэкран; 2 добравольнасць; 5 паўдрымотны. з дрэзіна; 2. адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я: 1 аб_днальны; 4 сув_нірны; 2 ус_мярых5 сон_чны. зc_бравацьв. адзначце прыклады з правільным напісаннем падкрэсленых літар у/ў: 1 часопіс “полымя” узнагародзілі; 2 цягне ў лес; 3 удзельнічаў ў міжнародных конкурсах; 4 аляксандра ульянава; 5 творы напісаны шчыра, ўсхвалявана.1. адзначыць правільна напісаныя словы: 1 восем тысяч; 4 вераб іны; 2 валяр янка; 5 зьедліва. з васілеўскі востраў; адзначце назоўнікі, якія ў форме р. скл. адз. л. маюць канчатак -у: 1 аспірын; 4 дзеяслоў; 2 касец; 5 гнеў.з востраў; адзначце словы, якія трэба пісаць праз злучок: 1 (шаўка) водства; 4 (прэс) цэнтр; 2 (трох) вугольнік; 5 (музыкант) наватар.3 (супер) гігант; адзначыце словы, якія трэба пісаць разам: 1 (бавоўна) ўборачны; 2 (двух) метровы; 3 (вакальна) інструментальны; 4 (грунтоўна) прадуманы; 5 (інда) еўрапейскі.адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы трэба пісаць разам.1 хто ў ліпені на полі працуе, таго (ў) зімку і печка пагрэе.2 (у) гары небасхіл хараством зіхаціць. з (дзе) нідзе жаласна звінела адзінокая пчала.4 (пад) вечар зямля стыла на холадзе.5 закруціла зіма (без) пары.​
Вопросов на сайте: