Биология
Биология, 14.10.2019 07:35, Клеоок

Вопрос/Задача:

Фрагмент цепи днк имеет последовательность нуклеотидов: гтгтатггаагт определите последовательность нуклеотидов из ирнк антикодоны соответствующих трнк и последовательность аминокислот в фрагменте молекулы белка

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

ответ:

черты сходства:

деление зубов на клыки, резцы и коренные.

зародыш развивается в материнском организме (матке), а затем выкармливается молоком.

есть ушная раковина.

неизменная температура тела, а также интенсивный обмен веществ.

наличие брюшной и грудной полостей, таких же органов в полостях, желез и рудиментов.

такая же схема строение, а также схожие системы органов.

черты отличия:

развитая мускулатура языка, мыслительная деятельность, увеличенный объем мозга.

у человека более развита речь и головной мозг.

развитие кисти руки для различных работ.

человек способен находится в вертикальном положение, а животные в горизонтальном. у животных более развиты мышцы шеи, а у человека — мышцы конечностей и мимические мышцы лица.

сходство человека с животными

1. человек так же как и другие животные — гетеротрофный организм, который «ест все».

2. человек относится к отряду приматов по большому мозгу и расположению конечностей.

3. главные черты человеческого тела унаследованные от разных существ:

различие человека с животным

1. у животных сила играет важную роль, в то время как у человека на первом плане стоит душевная и умственная сила.

2. у человека небольшой волосяной покров.

3. общение человека в несколько раз превосходит животную речь.

объяснение:

Ответ
Ответ разместил: Гость

мы вдыхаем кислород, он попадает в нос, потом в носоглотку, а потом из трубки  диафрагма засасывает воздух в легкие 

Ответ
Ответ разместил: Гость

ответ: вчені заявили про те, що життя на землі могло зародитися в дарвінівських "теплих ставках" після бомбардування планети астерої, які занесли в них "цеглинки життя". висновки дослідників опубліковані в журналі pnas.

перші живі організми з'явилися на землі під час архейської ери, і поки що не існує загальноприйнятої точки зору щодо того, як і коли зародилося життя. на сьогоднішній день є кілька викопних свідоцтв того, що мікроби вже існували в первісному океані землі приблизно 3,4 мільярда років тому, однак багато вчених вважають, що життя могло зародитися набагато раніше цієї позначки.

у ході дослідження вчені вивчили різні варіанти хімічного складу юної землі і те, що могло відбуватися на її поверхні в перші миті життя сонячної системи.

як показали ці розрахунки, найпростіші "цеглинки життя" і молекули рнк повинні були з'явитися на землі несподівано рано, буквально за кілька сотень тисяч або мільйонів років, ще до того, як її поверхня встигла охолонути, і на ній виник первинний океан.

за словами вчених, перші подібні молекули і примітивні представники життя повинні були виникнути всередині невеликих гарячих озер, що виникали на поверхні землі при падіннях комет і метеоритів, що з води і різних летких речовин. ці озера періодично пересихали, однак це, як підкреслюють хіміки, це було не мінусом, а плюсом для зародження життя – молекули рнк можуть об'єднуватися в більш складні ланцюжки тільки в тому випадку, якщо концентрація води в "первинному супі" різко падала і зростала.

дана проблема, як пояснюють вчені, є нерозв'язною для теорій, які постулюють, що життя народилося в океані, або в геотермальних джерел на суходолі, концентрація води в виверженнях яких завжди залишається дуже високою. тому теорія дарвіна про "теплий, мілкий ставок" як про колиску життя, на думку вчених, набагато ближче до дійсності, ніж інші сучасні ідеї про "сухопутне" народження перших живих істот.

объяснение: наука та it

пошук

знайти

меню

наші соцмережі

facebook

telegram

twitter

viber

facebook

telegram

whatsapp

viber

messenger

twitter

відправити лист

життя на землі зародилося в прісній воді

18 січня 2012  04: 56

близько 3 млрд років тому на нашій планеті з'явилися одноклітинні організми, які домінували доти, поки приблизно 600 млн років тому на планеті не з'явилися багатоклітинні організми.

загальноприйнято вважати, що життя на нашій планеті в прямому сенсі слова вийшло з океану, тобто з солоної води. однак це твердження значною мірою спростовує дослідження проведене на півдні території сучасного китаю, де дослідники прийшли до висновку, що перші так звані "оазиси життя" з'явилися саме в прісноводних водоймах і в безпосередній близькості від них.

до такого висновку вчені з університету каліфорнії в місті ріверсайд дійшли на підставі дослідження найдавніших кам'яних порід, які колись знаходилися в прісноводних водоймах. на поверхні цих каменів мільярди років тому мешкали одні з перших багатоклітинних організмів.

самі дослідники говорять, що їх наукова робота лише ускладнює теорію про походження видів на землі. водночас, учені дійшли висновку, згідно з яким саме прісноводні організми розвивалися швидше своїх морських побратимів і саме вони змогли дати поштовх значній частині еволюційних процесів на нашій планеті.

за словами авторів дослідження, близько 3 млрд років тому на нашій планеті з'явилися одноклітинні організми, які домінували доти, поки приблизно 600 млн років тому на планеті не з'явилися багатоклітинні організми. саме такі організми дали серйозний поштовх еволюції і саме сліди проживання таких організмів були знайдені на півдні китаю.

каліфорнійські дослідники говорять, що їм вдалося знайти сліди колонії крихітних багатоклітинних ембріонів. "наш перший незвичайний висновок полягає в тому, що ці організми жили в непривітному середовищі — вони мешкали в середовищі мінеральної глини. як правило, з часом ця хімічна сполука трансформується в інші види глини. у китаї на базі цієї сполуки пізніше з'явилися гірські породи", — говорить один з учасників дослідження том брістоу.

автори статті припускають, що більш давні багатоклітинні тварини могли зародитися і в океані, проте вченим поки не вдалося знайти стародавні морські скам'янілості, які б свідчили про це.

Ответ
Ответ разместил: ячетнмнжневсебе

днк 1 гтг тат гга агт по принципу комплементарности а=т,г=ц

днк 2 цац ата ццт тца

переводим в и рнк по принципу комплементарности в ирнк а=у,г=ц

  ирнк   гуг уау гга агу         а=у,г=ц

трнк     цац ауа ццу уца

полипептид смотрим по таблице генетического кода и по   цепочке ирнк

вал-тир-гли-сер

Похожие вопросы

Предмет
Биология, 09.09.2019 15:44, Zorozila90
A1.наука изучает 1)строение клеток 2) функции организма и отдельных органов 4) внутриутробное развитие человека а3. гибкость позвоночника обеспечивают позвонки , соединенные 1) путем срастания 2)костным швом 3)хрящевыми дисками
4)подвижно а4. жизненая емкость легких -это 1) количество вдыхаемого воздуха в состоянии покоя 2)количество выдыхаемого воздуха в состоянии покая 3)максимальное количество выдыхаемого воздуха после самого глубокого вдоха 4)
количество выдыхаемого воздуха после максимального выдоха а5.что происходит с грудной клеткой при вдохе ? 1) приподнимается, объем уменьшивается 2) опускается , объем уменьшается 3) приподнимается , объем увеличивается
4)опускаеься , обьем увеличивается а6.подкожная жировая клетчатка 1) придает коже 2)смягчает кожу 3) участвует в потооделении 4)защищает организм от охлаждения и перегрева а7.в чем состоит защитная функция печени в организме
человека ? 1)образует желчь , участвующую в процессе пищеварения 2) обезвреживает ядовитые вещества , которые приносит к ней кровь 3)превращает глюкозу в животный крахмал -гликоген 4)превращает белки в другие органические
вещества а8.в толстом кишечнике происходит интенсивное всасывание 1)глюкозы 2) аминокислот 3)углеводов 4)воды а9.при распаде каких веществ не только выделяется много энергии ,но и образуется 1)белков 2)жиров 3)углеводов
4)витаминов а10.первичная моча образуется в 1)почечной капсуле 2)мочевом пузыре 3)извитых канальцах 4)почечной артерии а11.в каком отделе головного мозга человека расположенцентр дыхательных рефлексов ? 1)в можечке 2) в среднем
мозге 3) в продолговатом мозге 4)в промежуточном мозге а12.соматическая нервная система регулирует деятельность 1) сердца, желудка 2)желез внутреней секреции 3)скелетных мышц 4) гладкой мускулатуры а13.функция тромбоцитов -это
1)защита от микробов 2)светывание крови 3)транспорт газов 4)нервно-гуморальная регуляции а14.пассивный иммунитет возникает после введения 1)сыворотки 2)вакцины 3)антибиотика 4)крови донора а15.наибольшая скорость течения крови в
1) венах 2)артериях 3)капиллярах 4)аорте а16.теорию условных рефлексов создал 1) и. м.сеченов 2)и. п.павлов 3)и. и.мечников 4) а. а.ухтомский в1.при близорукости ( выберите три правильных ответа ) 1)глазное яблоко 2)изображение
фокусируется перед сетчаткой 3)необходимо носить очки с двояковыпуклыми линзами 4)глазное яблоко имеет удлиненную форму 5)изображение фокусируется за сетчаткой 6)рекомендуются очки с рассеивающими линзами в2.установите
соответствие между функцией ткани и ее типом функции ткани тип ткани а)образует слизистые оболочки всех внутрених органов 1)эпителиальная б)защищает от механических повреждений 2)соединительная в)осуществляет
передвижение веществ в организме г)выполняет опорную функцию д)защищает организм от попадания микробов в3.установите соответствие между признаком рефлекса и ее типом признак рефлекса тип рефлекса а)приобретенный в
течение жизни 1)безусловный б)врожденный 2)условный в)не наследуемый г)характерный для всех особей вида д)индивидуальный для каждой особи в4.установите последовательность движения воздуха по воздухоносным путям
а)носоглотка б)носовая полость в)трахея г)гортань д)бронхи
Вопросов на сайте: 10606127