Биология
Биология, 10.09.2019 00:00, God7771

Вопрос/Задача:

Почему в ходе митоза образуются дочерние клетки с наборам хромосом, равным набору хромосом в материнской клетки? какое это значение в жизни организмов?

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

а - нормальная пигментация, а - альбинизм, в - курчавые волосы, в - гладкие.

альбинос с гладкими волосами имеет генотип аавв, это значит, что родители с нормальной пигментацией и курчавыми волосами дигетерозиготны по этим признакам, т.е. имеют генотип аавв оба.

Ответ
Ответ разместил: Гость

ответ:

объяснение:

нейрон — основний структурний і функціональний елемент нервової системи.

нейрон (з грецьк. жила, нерв) — нервова клітина з відростками, будова якої пристосована для утворення й передачі електричних сигналів, він сприймає, обробляє та передає   інформацію.

тіло  

тіло нейрона вкрите мембраною й містить, як і будь — яка клітина, цитоплазму, ядро, мітохондрії, рибосоми, ендоплазматичну сітку.

крім основних органел містяться нейрофібрили — особливі нитки й канальні, які можливість клітині набувати відповідної форми та передавати збудження.  

ядро розміщене у центрі тіла, однак клітина не здатна до поділу й розмноження.

може бути різної форми (овальної, зірчастої, багатокутної) і різних розмірів (5 — 150 мкм).

дентрити (від грец. dendron — дерево)  

короткі, сильно розгалужені відростки, що   приймають нервовий імпульс від інших нейронів.

по дендритах до тіла нейрона надходять нервові збуджувальні та гальмівні імпульси.

довжина сягає 0,01 — 0,50 мм.  

дендрити сильно розгалужені поблизу тіла нейрона, мають бокові вирости (шипики), які збільшують їх поверхню та є місцями контактів з іншими нейронами.

аксон  

довгий відросток більшого діаметра, що може розгалужуватися на кінці (синаптичні закінчення).

передає нервовий імпульс від нейрона іншим нервовим клітинам або клітинам (м'язовим та залозистим) робочих органів.

довжина аксона в людини може сягати 1 м.

кожен нейрон має лише один аксон, який може розгалужуватися і посилати електричні сигнали одночасно до кількох клітин-мішеней.

нервове волокно — аксон, сполучнотканинною оболонкою.

багато аксонів має оболонку з речовини мієліну, яка періодично переривається перехватами ранв'є.

Ответ
Ответ разместил: Гость

по степени вреда. хищничество подразумевает убийство животного, паразитизм - существование за счет другого организма, а не его убийство.

по размеру   - хищники крупнее паразитов

 

Ответ
Ответ разместил: Петя1134

потому что при подготовительных стадиях деления хромосомы удваиваются и центральная клетка во время деления разделяет их по ровному кол-ву на две клетки.

полная передача наследственной информации и точное копирование материнской клетки.

Похожие вопросы

Вопросов на сайте: 13552742