Физика
Физика, 14.10.2019 08:04, love368

Вопрос/Задача:

Масса медного контактного провода на пригородных электрифицированных железных дорогах составляет 890 кг. определите сопротивление этого провода, если его длина 2 км. плотность меди равна 8900 кг/м^3,удельное сопротивление меди равно 0,017 ом* мм^2\м !

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

эдс(е)=i1*r+i1*r1

е=i2*r+i2*r2

i1*r+i1*r1=i2*r+i2*r2;

r=(i2*r2-i1*r1)/(i1-i2)

е=i2*(i2*r2-i1*r1)/(i1-i2)+i2*r2

Ответ
Ответ разместил: Гость

γ=1/√(1-v²/с²)=1/√(1-(0,968с/с)²)=1/√(1-0,937024)=3,99, т.е.

1 сек на корабле соответствует 3.99 с на земле

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

ma=f-f_тр.

ma=220000-0,005*10*1000000=220000-50000=170000

a=170000/1000000=0,17

s=(a*t^2)/2 >   t= sqrt(2*1000/0,17)=118 c

v=at=0,17*118=20,06 м/с

Ответ
Ответ разместил: ЯЯЯ03
R=l*g(уд.сопр.)/s; m=p*v , v=l*s , => s=m/p*l; r=g*l*p*l/m ; m-масса; l-длина проводника; s-площадь поперечного сечения проводника; p-плотность материала; v-объем тела; -сопротивление; g-удельное сопротивление проводника; не забудьте перевести единицы измерения в си

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Вправа 32. Встановити тип семантико-синтаксичних відношень між час- тинами безсполучникових складних речень. Поставити потрібні розділові знаки й пояснити вживання їх. Зробити 1,4,9,14 речення 1. Вогонь виходить з темної льодини грім визріває в ложі тишини.. (Павл.). 2. Добрий все бачить лиш добре підлий лиш підле у других (Фр.). 3. Життя росте лишены з любові лишень краса людей навчає жить (Павл.). 4. Цвітуть сади біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво (Т. Ш.). 5. Кинь ячмінь у болото вбере тебе в золото (Н. тв.). 6. Учись на старість буде як знахідка (Н. тв.). 7. Поглянь народ твій-раб з рабів, чужи- ми й рідними забутий, гние віки в недолі лютій і віру в долю загубив (Олесь). 8. Законів боротьби нікому не зламати закони материнства не перемінить (П. Т.). 9. Iсторії ж бо пишуть на столі ми ж пишем кров'ю на своїй землі (Кост.). 10. Крізь вікна книг свободи світло ллеться майбутнього видніє далина (Павл.). 11. Найогидніші очі порожні найгрізніше мовчить гроза най- нікчемніші дурні вельможні найпідліша брехлива сльоза (Сим.). 12. Ось послухай десь за гаєм соловей заплакав враз (Олесь). 13. Проминуло за весною літо все навколо золотом повите (Заб.). 14. Побачив шпака знай весна біля порога (Н. к.). 15. Вже темна осінь надійшла зів'ялий лист паде по листю повагом до нас грізна зима іде (С. В.).​
Вопросов на сайте: 13437639