Физика
Физика, 14.10.2019 09:01, Fcjbf

Вопрос/Задача:

Решить контрольную по 1 и 2 варианта

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

кпд = (1- tхол/tнагр) * 100 %

 

т.е если кпд = 80%, то тнагр = 5 * тхол = 1500 к

Ответ
Ответ разместил: Гость

дано: f=10 h;   s(0)=20 см= 0.2 м; n(кол-во движений) = 20 ; m=100г=0.1 кг;  

n=30%=0.3     с=460дж/кг*с

найти: t-?  

решение:

q=cmt (где с - теплоемкость стали) следовательно  t=q/cm

q=naсовершённое  

aсов=fs

s=ns(0)

подставив в исходную формулу   t=q/cm

  получаем t=naсов/cm=nfs/cm=nfns(0)/cm=0.3*10*20*0.2/460*0.1= 0.3 (с) 

Ответ
Ответ разместил: Гость

кинетическая энергия: е=m*v^2/2

внутренняя энергия: q=c*m*(t2-t1)

по условию: q=0.78e

c*m*(t2-t1)=0.78*m*v^2/2

t2-t1=0.78*m*v^2/2/c*m

t2-t1=0.78*v^2/2/c

c=130 дж/кг*град.

t2-t1=0.78*200^2/2/130=15600/130=120 (град.)

ответ: 120 градусов

Ответ
Ответ разместил: 25000h

думаю, что может быть как:

консументами первого порядка ( растения)

консументами второго порядка   ( растительноядных животных)

консументами третьего порядка   (   хищников)

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
СОР ПО КАЗ. ЯЗЫКУ орыстардың ұлы ойшылдары А. С.Пушкин, Н. В.Гоголь, М. Ю.Лермонтов, М. Е.Салтыков Щедрин, Н. А.Некрасов, т. б. ақын жазушылардың шығармаларымен танысады, олардан аударма да жасайды. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Ч. Дарвиннің еңбектерімен танысып, Шекспирдің шығармаларын да оқиды. Соның арқасында дүниетанымын кеңейтіп, бiлiмiн дамыта береді.

2-мәтiн

Хабарлама

Құрметті «Абай» кітапханасының

оқырмандары! Ұлы ақын Абай

Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған «Абай - дана, Абай - дара» атты жыр сайысы 12.09.2021 жылы сағат 15:00-де болады. Сiздердi көрермен болуға шақырамыз. Кіру

тегін.

Өтетін орны: «Абай» кітапханасы, 1-қабат,

мәжіліс залы

Мәтіндерді мына ретпен салыстырып

жаз:

1-мәтiннiң стилі:

2-мәтіннің стилі:

1-мәтіннің тақырыбы:

2-мәтіннің тақырыбы:

1-мәтіннің қысқаша мазмұны (1-2 сөйлем):

2-мәтіннің қысқаша мазмұны (1-2 сөйлем):
Вопросов на сайте: