Физика
Физика, 26.03.2020 05:27, самая29

Вопрос/Задача:

1. Чим відрізняються електромагнітні випромінювання вібратора Герца і заряду, який рухається з довільним періодично змінним прискоренням

2. В електромагнітній хвилі вектор лежить у площині, яка проходить через вібратор. Яка підстава такого твердження?

3. Чи можна обчислити власну частоту коливань вібратора за до формули Томсона?

4. Склавши най ший (детекторний) приймач, гуртківці забули ввімкнути в нього детектор, закоротивши його місце. Як це позначилося на роботі приймача?

5. Як відомо, антени системи радіомовлення монтують вертикально, а телеантени – горизонтально. Чим пояснити таку особливість монтажу антен?

6. Яку температуру покаже термометр, що знаходиться у «абсолютному» вакуумі, якщо поблизу немає ніяких джерел енергії?

7. Що є в природі елементарним джерелом електромагнітних випромінювань, зокрема світла, незалежно від їхнього виду (частоти)?

8. Яке з тверджень правильне:

1) кожному монохроматичному променю відповідає певний колір;

2) кожному кольору відповідає монохроматичний промінь?

9. Який б теплопередачі використано в камінах – кімнатних печах з прямим димоходом?

10. Котушку ввімкнули в коло постійного струму. На що йде робота джерела струму на стадії зростання сили струму? Коли струм максимальний?

11. Навколо провідника зі струмом виникло магнітне поле. Що є джерелом енергії цього поля?

12. Чи можна уподібнити розряд конденсатора переливанню рідини з посудини в посудину? Чому?

13. Із печі одночасно вийняли шматки розжарених до однакових температур скло і вугілля. Яке з цих тіл швидше охолоне? Чому?

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

m=200 г =0,2 кг

s=1 м

v₀=0 м/с

v₁=10 см/с=0,1 м/с

µ=0,02

кпд=80%

j=0,5 а

 

f=fтяж+fтр=fтяж+µfтяж=fтяж(1+µ) -векторная запись

f=fтяж(1+µ)cos30=mg(1+µ)cos30=0.2*9.8(1+0.02)√3/2=1.73 h -сила прикладываемая к машине.

а₁=fs=1.73*1=1.73 дж -работа по перемещению машины

 

h=ssin30=1*0.5=0.5 м высота подъема машины на пути в 1 м

а₂=mgh=0.2*9.8*0.5=0.98 дж - работа против сил тяжести.

 

a₃=mv₁²/2=0.2*0.1²/2=0.001 дж -работа на кинетическую энергию

 

аобщ=1,73+0,98+0,001=2,711 дж

s=vt/2  ⇒ t=2s/v=2*1/0.1=20 c -машина преодолела s=1м

 

р=а/t=2.711/20=0.13555 вт мощность необходимая для совершения работы а

кпд=рполез/рполное

рпол=0,13555/0,8=0,17 вт развивает двиг. машины

р=u*j

u=p/j=0.17/0.5=0.34 в апряжение на зажимах батарейки

 

 

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

p=rgh=1000кг/м3*9.8 н/кг*0.08м=800 па

Ответ
Ответ разместил: Гость
Sin30: sin15=n(по закону переломления), т.к.sin 30 = 0,5 , а sin15 по четырёхзначной таблице брадиса= 0,2588 , то n= 0,5 : 0,2588 = 1,93. ответ: n= 1,93. выбери как лучшее,
Ответ
Ответ разместил: Гость

a = f·s

s = a/ f = 2·103/102 = 20 м

 

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Вопросов на сайте: 10919743