Физика
Физика, 06.09.2020 11:19, jpjpjp

Вопрос/Задача:

Чему равна F трения.​

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

ф=15мвб=15*10^-3 вб

ф=li

l=ф/i

l=15*10^-3/5=3*10^-3=3мгн

Ответ
Ответ разместил: Гость

дано            решение

  δt=0.3c             закон електромагнитной индукции:

                              е=-δф/δt 

δф=0.06вб         определим скорость изменения магнитного потока:

                          δф/δt=0.06/0.3=0.2(вб/с) 

                        найдем ерс индукции:

δф/δt-?             е=-(0,06/0,3)=-0,2(в)

e-?             ответ: 0,2вб/с; -0,2в

Ответ
Ответ разместил: Гость

в помимо t и h лотребуется плотность никеля p = 8900 кг/м^3 и коэффициент никеля k = 3*10^(-7)

  по определению плотность тока j = i/s (ток проходящий через единичную площадь).

по закону электролиза фарадея:

m = kit   отсюда:

i = m/(kt), но с учетом, что m = phs, получим искомое выражение для плотности тока:

j = (hp)/(kt) = (1,8*10^(-5)*8,9*10^3)/3*10^(-7)*3*10^3 = 178 a/м^2

ответ: 178 а/м^2.

Ответ
Ответ разместил: daria19802

Сила трения равна произведению коэффициента трения скольжения на силу реакции опоры и вычисляется по формуле: F тр = μ ⋅ F р . При увеличении веса тела и коэффициента трения увеличивается сила трения.

Ответ
Ответ разместил: Серыйпрайм

Сила трения равно произведению коэфф. трения скольжения на силу реакции опоры.

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
ОЧЕНЬ Балаға ат қою

Қазақта бала туғаннан кейін ел ішіндегі аса құрметті қария немесе бала атасына, әжесі немересінің атын қойғызады. Ат қоюдың өзінен бүкіл бір халықтың ұлттық ерекшелігі, ой-арманы, түсінігі ап-айқын көрініп тұрады. Мысалы, ерте заман... балаларға көз тию... немесе жын-шайтан... сақтасын деген оймен Итбай, Күшікбай, Жаманбай деген оғаш есім қоятын болған.

Адамға ат қоюдың себептері алуан түрлі тілек-мақсаттар...байланысты да болып келеді. Бала бай, дәулетті болсын деген мақсатпен Байбол, Дәулет, Алтынбек, Алтынбай; күшті де батыл болсын деп Арыстан, Батырбек, Қаһарман, Ербатыр; сұлу да көрікті болсын деп Айсұлу, Әсем, Ботагөз, Ажар; ақылды да тапқыр болсын деп Ақылбек, Ақылбай, Есбол сияқты есімдер. таңдап қойған.

Көптеген есімдер халық әдет-ғұрпына, күн, жыл аттарына да байланысты болып келген. Мысалы, Наурызбай, Жұмабай, Бейсенбай; балалары қайтыс бола берген отбасылар жаңа туған сәби Тоқтар, Тұрсын, Тоқтасын деген есімдер қойған.

задание:
выписать слова и вставить падежные окончания​​​
Вопросов на сайте: