Физика
Физика, 15.04.2021 01:19, andreykakachnov

Вопрос/Задача:

Чому при розгоні двигун автомобіля розвиває більшу потужність, ніж при рівномірному русі?

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

выполненная работа а=mgh

мощность по ф-ле p=a/t

p=20*10*10/20=100 вт

ответ  1) 100 вт

Ответ
Ответ разместил: Гость

более изящное решение: p=po+p2gh2.где p2-плотность воздуха.тогда p=p1gh1+p2gh2.где p1 и h1-плотность ртути и высота столба соотвественно.тогда p=p1gh1+p2gh2=107860(па).если тебе нужен ртутный столб,то h=p/p1g=0.7931(м)=793.1 мм ртутного столба и никаких погрешностей,как у него.ответ 793.1 мм рт ст

Ответ
Ответ разместил: Гость

m₁v₁+m₂v₂=(m₁+m₂)v 

m₂v₂=(m₁+m₂)v3×10⁴ =5×10⁴vv=0,6м\с  индексы плохо ведны 3 строчка там индекс 4   
Ответ
Ответ разместил: lili2003love12

Уважайте, що при цьому потужність, яку розвивають двигуни, і число обертів гвинта не змінюються.

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
СОР ПО КАЗ. ЯЗЫКУ орыстардың ұлы ойшылдары А. С.Пушкин, Н. В.Гоголь, М. Ю.Лермонтов, М. Е.Салтыков Щедрин, Н. А.Некрасов, т. б. ақын жазушылардың шығармаларымен танысады, олардан аударма да жасайды. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Ч. Дарвиннің еңбектерімен танысып, Шекспирдің шығармаларын да оқиды. Соның арқасында дүниетанымын кеңейтіп, бiлiмiн дамыта береді.

2-мәтiн

Хабарлама

Құрметті «Абай» кітапханасының

оқырмандары! Ұлы ақын Абай

Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған «Абай - дана, Абай - дара» атты жыр сайысы 12.09.2021 жылы сағат 15:00-де болады. Сiздердi көрермен болуға шақырамыз. Кіру

тегін.

Өтетін орны: «Абай» кітапханасы, 1-қабат,

мәжіліс залы

Мәтіндерді мына ретпен салыстырып

жаз:

1-мәтiннiң стилі:

2-мәтіннің стилі:

1-мәтіннің тақырыбы:

2-мәтіннің тақырыбы:

1-мәтіннің қысқаша мазмұны (1-2 сөйлем):

2-мәтіннің қысқаша мазмұны (1-2 сөйлем):
Вопросов на сайте: