Геометрия
Геометрия, 14.10.2019 08:31, fgfgfg3232323

Вопрос/Задача:

Радиус описанной около равностороннего треугольника окружности равен 8 см. найдите периметр этого треугольника и радиус вписанной окружности.

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

уголсоd + уголdос =180

180/4.5 = 40

d)40град.

Ответ
Ответ разместил: Гость

радиус вписанной окржуности r=3 cм

периметр p=20 см

полупериметр p=p\2=20

площадь s=r*p=3*20=60 см^2

отвтет: 60 см^2.

Ответ
Ответ разместил: Гость

пусть внутренний угол равен x , тогда внешний  угол будет равен 5x,

внешний угол + внутренний равно 180 градусов,

x +5x = 180

6x = 180

x = 30

внешний угол равен 150 градусов

внутренний угол равен 30 градусов

Ответ
Ответ разместил: gagarinov51

радиус описанной окружности равен двойному радусу вписанной окружности т.е. радиус вписанной окружности равен 4. радиус вписанной окружности равен корень из 3 делить на 6 и умножить на сторону. из данной формулы выражаем сторону. она равна радиус вписанной умножить на 6 и дельть на корень из 3. подставляем значения и получаем в ответе 8 корней из 3

Похожие вопросы

Предмет
Геометрия, 09.09.2019 15:44, muska3

питання №1 ?
1
який кут називають розгорнутим?

кут, сторонами якого є доповняльні промені

кут, градусна міра якого менше ніж 90°

кут, градусна міра якого дорівнює 90°

кут, градусна міра якого більше за 180°

питання №2 ?
1
пряма ef перетинає прямі ab і cd. укажіть усі пари доповняльних променів з початком у точці k.km і mf; ke і km

ka і km; ke і kb

ka і kb; ke і km

ka і ke; kb і km

питання №3 ?
2
як можна позначити кут, зображений на рисунку?∠ace

∠bcd

всі відповіді вірні

∠acd

питання №4 ?
2
запишіть усі кути зображені на рисунку∠bac; ∠bad; ∠bae; ∠cad; ∠dae

∠bac; ∠bae; ∠cad; ∠dae

∠bac; ∠bad; ∠bae; ∠cad; ∠cae; ∠dae

∠bac; ∠bae; ∠cad; ∠cae; ∠dae

питання №5 ?
2
на скільки градусів повертається за 1 хв хвилинна стрілка?

60°10°питання №6 ?
2
промінь ak належить куту bad. знайдіть кути bak і dak, якщо кут bak у 7 разів менший від кута dak і ∠bad=72°

∠bak=9°, ∠dak=63°

∠bak=63°, ∠dak=9°

∠bak=9°, ∠dak=64°

∠bak=9°, ∠dak=54°

питання №7 ?
2
знайдіть кут mok, якщо ∠mon=120°, ∠kon=43°.

77°

180°

87° або 23°

77° або 163°
Вопросов на сайте: