Геометрия
Геометрия, 09.09.2019 15:45, ALEXAND2033

Вопрос/Задача:

Урівносторонній трикутник вписано ромб, який має з ним спільний кут. доведіть, що сторона ромба дорівнює половині сторони трикутника

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

длина окружности с=2пиr

1)c=80*пи=251,2см

2)с=60.5*пи=189,97дм

3)с=288*пи=904,32м

Ответ
Ответ разместил: Гость

радиус описанного шара равен половине диагонали

дмагональ с=√(4²+4²+2²)=6 см

радиус r=6/2=3 см

Ответ
Ответ разместил: Гость

дано:                                                                                             решение:

авса1в1с1-прямая призма                                    рассмотрим авс, по теореме пифагора:

авс=авс-прямоугол. треугольники          вс=ав^2+ас^2=64+36=100=10

ав=а1в1=6                                                                                аа=вв1=сс1=10

ас=а1с1=8                                                                                s= pоснования * h

вв1сс1-квадрат                                                                s=(6*8)/2 * 10=24*10=240см^2

Ответ
Ответ разместил: lavrovaa0

равносторонний треугольник средними линиями разбивается на 4 одинаковых равносторонних треугольника, каждая сторона которого равна половине стороны исходного треугольника. ромб составляют два маленьких треугольника.

Похожие вопросы

Предмет
Геометрия, 09.09.2019 15:44, muska3

питання №1 ?
1
який кут називають розгорнутим?

кут, сторонами якого є доповняльні промені

кут, градусна міра якого менше ніж 90°

кут, градусна міра якого дорівнює 90°

кут, градусна міра якого більше за 180°

питання №2 ?
1
пряма ef перетинає прямі ab і cd. укажіть усі пари доповняльних променів з початком у точці k.km і mf; ke і km

ka і km; ke і kb

ka і kb; ke і km

ka і ke; kb і km

питання №3 ?
2
як можна позначити кут, зображений на рисунку?∠ace

∠bcd

всі відповіді вірні

∠acd

питання №4 ?
2
запишіть усі кути зображені на рисунку∠bac; ∠bad; ∠bae; ∠cad; ∠dae

∠bac; ∠bae; ∠cad; ∠dae

∠bac; ∠bad; ∠bae; ∠cad; ∠cae; ∠dae

∠bac; ∠bae; ∠cad; ∠cae; ∠dae

питання №5 ?
2
на скільки градусів повертається за 1 хв хвилинна стрілка?

60°10°питання №6 ?
2
промінь ak належить куту bad. знайдіть кути bak і dak, якщо кут bak у 7 разів менший від кута dak і ∠bad=72°

∠bak=9°, ∠dak=63°

∠bak=63°, ∠dak=9°

∠bak=9°, ∠dak=64°

∠bak=9°, ∠dak=54°

питання №7 ?
2
знайдіть кут mok, якщо ∠mon=120°, ∠kon=43°.

77°

180°

87° або 23°

77° або 163°
Вопросов на сайте: