Геометрия
Геометрия, 09.09.2019 15:45, Maqa11

Вопрос/Задача:

Обчисліть : 1)довжину сторонитрикутника, якщо синуспротилежного їй кута дорівнює 0.4 і відношення іншої сторони цього трикутника до синуса протилежного кута дорівнює 2.5. 2) сторону ас трикутника авс, якщо ав = 2 корінь 3,кут в = 105
, кут с = 30. 3)кути гострокутного трикутника , якщо радіус кола, описаного навколо цього трикутника , дорівнює 2, а дві його сторони дорівнюють 2 і 2 корінь 3 4) радіус кола, описаного навколо рівнобічної трапеції, якщо основи
трапеції дорівнюють 9 см і 15 см, а висота 5 см решить! на завтра

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

36/(1+5)=6 (вообще то это все : ), два треугольника с одинаковой высотой и основаниями 1 к 5, в сумме

Ответ
Ответ разместил: Гость

l-длина дуги окружности

l = пr умноженное на альфа/180

l = 2п

Ответ
Ответ разместил: Гость

площадь=1/2 умножить на 5 и на 12 и на синус 30 градусов=15 см2

Ответ
Ответ разместил: полина2059

1)  а / sin α = a / 0,4 = 2,5 ,  тому  а = 1

 

2) згідно з теоремою косинусів

          ав / sin c = ac / sin b .  тоді  ас = ав * sin b / sin c

          sin 105° = sin (60°+ 45°) = sin 60° * cos 45°+ sin 45° * cos 60° = (√6 + √2)/4

          отже  ас = 2 * √ 3 * (√ 6 + √ 2) / 4 * 2 =  √ 3 * (√ 6 + √ 2) = √ 6 * (√ 3 + 1)

 

3) згідно з теоремою синусів

      а / sin α = b / sin β = c / sin γ = 2 * r

у даному випадку      2 / sin α = 2 * √ 3 / sin β = 4

отже  sin α = 1/2    sin β = √ 3 / 2

α = 30° .  якщо  β = 60°,  то  γ = 90°. якщо ж  β = 120°,  то  γ = 30°

 

4) нехай х відстань від центру кола до нижньої основи. тоді за теоремою піфагора

7,5² + х² = 4,5² + (5 - х)²

56,25 + х² = 20,25 + 25 - 10 * х + х²

х = -1,1

отже  r = √ (7,5² + 1,1²) =  √ 57,46

Похожие вопросы

Вопросов на сайте: