Геометрия
Геометрия, 14.10.2019 08:02, Файрома

Вопрос/Задача:

В. через точку перетину двох прямих на площині проведено проміньперпендикулярний до однієї з прямих. знайдіть кути, утворені при перетині цихпрямих. якщо даний промінь з другою прямою утворки кут 58​

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

а) сторона=2*√(6²-(3√2)²)=2√18=6√2=а

б) sinα=3√2/6=√2/2  ⇒ α=45°

в) бок ребро=√(6²+(а/2)²)=√(36+18)=√54=3√6

      sinβ=3√2/3√6=1/√3=0.5774  ⇒ β=35°58' 

sбок=0,5*6*а=3*6√2=18√2

г) sпол=4sбок+sоснован=4*18√2+(6√2)²=72√2+72=72(1+√2)=72*2,41=173,5

Ответ
Ответ разместил: Гость

дано: sabcd-правильная пирамида

                  sm-апофема, sm=6

                  sh-высота,  sh=3sqr(2)

найти: сторону основания пирамиды.

решение:

авсd-правильная пирамида, следовательно, в её основании лежит правильный многоугольник, т.е. квадрат.

рассмотрим треугольник som,  в  нём    so-высота пирамиды, следовательно so  перпендикулярно основанию.

по теореме пифагора  ом=sqr(sm^2-so^2)=sqr(6^2-(3sqr(2))^2)=

sqr(36-18)=sqr18=3sqr(2)

теперь найдём сторону основания пирамиды.

  она равна 2ом=2*3sqr(2)=6sqr(2)   

Ответ
Ответ разместил: Гость
Х-второй внутр угол у -третий внутрен угол 180-х-у -первый внурт. угол 180-х-у=(180--у)=у-х 2у=180 у=90
Ответ
Ответ разместил: Гость

sin(x-п/3)=1

x-п/3=п/2+2пk

x=п/2+п/3+2пк

х=5п/6+2пк

 

 

Похожие вопросы

Вопросов на сайте: 13544731