Геометрия
Геометрия, 17.09.2020 06:19, lenakors1997

Вопрос/Задача:

Дано: на прямой точки: А, В, С, Д, Е. Точка С делит АВ в отношении 1:2 . Точка Д делит АВ в отношении 1:3. Точка Е делит АВ в отношении 1:4. Найти отношение СД:ДЕ

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

диагональное сечение будет прямоугольником, площадь которого равна произведению двух соседних сторон, одна из сторон будет диагональю основания, а другая - боковым ребром. по теореме пифагора, диагональ основания равна sqrt(7^2+24^2)=25, тогда площадь будет равна 25*8=200.

Ответ
Ответ разместил: Гость

если угол в=75, то угол с=180-75-30=75(градусов), и ,следовательно, ас=ав. тр-ник аbd-прямоугольный, bd-катет, лежащий против угла 30градусов и, след. равен половине гипотенузы, т. е ав. след.ав=12см и ас равно 12см. sтр-ка равна 12*6/2=36(кв.см)

Ответ
Ответ разместил: Гость

построй прямую, построй на ней вс после угол из точки а желательно поострее, после из точки в проведи радиус равный половине ав, где соприкоснётся со стороной проведённого угла там ставь точку с. если не получается уменьше угол

Ответ
Ответ разместил: Гость

при пересечении двух прямых противоположныеуглы будут равны, значит

360°-325°=35° одна пара углов

180°-35°=145° вторая пара углов

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
ОЧЕНЬ Балаға ат қою

Қазақта бала туғаннан кейін ел ішіндегі аса құрметті қария немесе бала атасына, әжесі немересінің атын қойғызады. Ат қоюдың өзінен бүкіл бір халықтың ұлттық ерекшелігі, ой-арманы, түсінігі ап-айқын көрініп тұрады. Мысалы, ерте заман... балаларға көз тию... немесе жын-шайтан... сақтасын деген оймен Итбай, Күшікбай, Жаманбай деген оғаш есім қоятын болған.

Адамға ат қоюдың себептері алуан түрлі тілек-мақсаттар...байланысты да болып келеді. Бала бай, дәулетті болсын деген мақсатпен Байбол, Дәулет, Алтынбек, Алтынбай; күшті де батыл болсын деп Арыстан, Батырбек, Қаһарман, Ербатыр; сұлу да көрікті болсын деп Айсұлу, Әсем, Ботагөз, Ажар; ақылды да тапқыр болсын деп Ақылбек, Ақылбай, Есбол сияқты есімдер. таңдап қойған.

Көптеген есімдер халық әдет-ғұрпына, күн, жыл аттарына да байланысты болып келген. Мысалы, Наурызбай, Жұмабай, Бейсенбай; балалары қайтыс бола берген отбасылар жаңа туған сәби Тоқтар, Тұрсын, Тоқтасын деген есімдер қойған.

задание:
выписать слова и вставить падежные окончания​​​
Вопросов на сайте: