Геометрия
Геометрия, 17.09.2020 06:19, Rubin22

Вопрос/Задача:

с задачей!!


с задачей!!

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

3.6/0.3 = 12 (периметр)

формула периметра р   =   (а+в)*2 то есть а = р/2 - в

а - другая сторона параллелограмма  а = 12/2 - 3,6 = 2,4

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

треугольники равносторонние, значит, все стороны равны. в треугольнике авс ав=вс=ас=6 см.

6см х 3 стороны= 18 см

ответ: р=18 см

Ответ
Ответ разместил: Гость

так диоганали взаимноперпендикулярны, то этот четырехугольник либо ромб, либо квадрат. в обоих случаях площадь равна половине произведения диогоналей.

значит:

отсюда s=93 см^3

Ответ
Ответ разместил: Гость

по теореме пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, значит

проведем вообрражаемую линию от вершины трехметрового столба к шестиметровому столбу так,   чтобы он был параллельно земле. этот отрезок  будет перпендикулярен шестиметровому столбу и поделит его пополам. получается прямоугольный   треуголник  с катетом 3 м и гипотенузой 5 м . 

получается:

ад=ве

ва=де

се=дс-ед

се=дс-ва=6-3=3м

т.к да=ве-ад= корню квадратному из (вс² - се²)= корню из 25-9 = 4м

ответ: 4 м

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
ОЧЕНЬ Балаға ат қою

Қазақта бала туғаннан кейін ел ішіндегі аса құрметті қария немесе бала атасына, әжесі немересінің атын қойғызады. Ат қоюдың өзінен бүкіл бір халықтың ұлттық ерекшелігі, ой-арманы, түсінігі ап-айқын көрініп тұрады. Мысалы, ерте заман... балаларға көз тию... немесе жын-шайтан... сақтасын деген оймен Итбай, Күшікбай, Жаманбай деген оғаш есім қоятын болған.

Адамға ат қоюдың себептері алуан түрлі тілек-мақсаттар...байланысты да болып келеді. Бала бай, дәулетті болсын деген мақсатпен Байбол, Дәулет, Алтынбек, Алтынбай; күшті де батыл болсын деп Арыстан, Батырбек, Қаһарман, Ербатыр; сұлу да көрікті болсын деп Айсұлу, Әсем, Ботагөз, Ажар; ақылды да тапқыр болсын деп Ақылбек, Ақылбай, Есбол сияқты есімдер. таңдап қойған.

Көптеген есімдер халық әдет-ғұрпына, күн, жыл аттарына да байланысты болып келген. Мысалы, Наурызбай, Жұмабай, Бейсенбай; балалары қайтыс бола берген отбасылар жаңа туған сәби Тоқтар, Тұрсын, Тоқтасын деген есімдер қойған.

задание:
выписать слова и вставить падежные окончания​​​
Вопросов на сайте: