Геометрия
Геометрия, 17.09.2020 06:19, clon255

Вопрос/Задача:

BD — висота гострокутного трикутника ABC, AD = a, A = α, DBC = β. Знайдіть сторони трикутника ABC.​

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

по теореме пифагора найдем sd

sd^2=3^2+4^2=25

sd=5. ответ: 5

 

 

Ответ
Ответ разместил: Гость
1)даны векторы а=2i-j+k и b=3i+2k. найти модуль вектора а-2b  2)дано а(ветор)=2i(вектор)+3j(вектор)+3k; b(вектор)=i+2j-k(вектор). найти скалярное произведение (а(вект)+b(вект))*(2а(вект)-b(вект))
Ответ
Ответ разместил: Гость

1.

получается, что тк один угол 90 градусов значит остальные в сумме тоже 90 градусов.(сумма углов 180)

один обозначим за x второй за 8x получим 9x=90;

x=10

первый угол 10 градусовж второй угол 80 градусов.

2.

с внешним углом смежный угол вершины,  значит 180-100=80. тк треугольник равнобедренный то два угла при основании равны. соответственно получаем, что (180-80)/2=50

углы при основании равны по 50 градусов.

ответ : 50,50,80.

Ответ
Ответ разместил: Гость

дано: с1е1/се = 3/8,  вс = 28 см.

найти: вс1 - ?

из теоремы стереометрии линия пересечения с1е1 плоскостей параллельна се. (если прямая, принадлежащая некоторой плоскости, параллельна другой плоскости пересекающей данную, то линия пересечения плоскостей параллельна данной прямой)

тогда тр. вс1е1 подобен тр. все (все углы равны). составим пропорцию:

вс1/вс = с1е1/се

или:   вс1/28 = 3/8

вс1 = 28*3/8 = 10,5 см

ответ: 10,5 см.

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
ОЧЕНЬ Балаға ат қою

Қазақта бала туғаннан кейін ел ішіндегі аса құрметті қария немесе бала атасына, әжесі немересінің атын қойғызады. Ат қоюдың өзінен бүкіл бір халықтың ұлттық ерекшелігі, ой-арманы, түсінігі ап-айқын көрініп тұрады. Мысалы, ерте заман... балаларға көз тию... немесе жын-шайтан... сақтасын деген оймен Итбай, Күшікбай, Жаманбай деген оғаш есім қоятын болған.

Адамға ат қоюдың себептері алуан түрлі тілек-мақсаттар...байланысты да болып келеді. Бала бай, дәулетті болсын деген мақсатпен Байбол, Дәулет, Алтынбек, Алтынбай; күшті де батыл болсын деп Арыстан, Батырбек, Қаһарман, Ербатыр; сұлу да көрікті болсын деп Айсұлу, Әсем, Ботагөз, Ажар; ақылды да тапқыр болсын деп Ақылбек, Ақылбай, Есбол сияқты есімдер. таңдап қойған.

Көптеген есімдер халық әдет-ғұрпына, күн, жыл аттарына да байланысты болып келген. Мысалы, Наурызбай, Жұмабай, Бейсенбай; балалары қайтыс бола берген отбасылар жаңа туған сәби Тоқтар, Тұрсын, Тоқтасын деген есімдер қойған.

задание:
выписать слова и вставить падежные окончания​​​
Вопросов на сайте: