Геометрия
Геометрия, 17.09.2020 07:19, uldairuslanova

Вопрос/Задача:

Периметр паралелограма 46 см одназ його сторін на 3 см довша від другої

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

обозначим точку пересечения биссектрисы и медианы к. треугольник акс будет подобен треугольнику кмс, поскольку они прямоугольные и имеют по одному равному острому углу  аск и мск( по условию). тогда получим ас/кс=мс/кс. отсюда ас=мс=вс/2=2012/2=1006.

Ответ
Ответ разместил: Гость

s = √3 * 3/2 * a²

s = √3 * 3/2 *   (√5)квадрат

s = √3 * 3/2 * 5

s = √3 * 7,5 

Ответ
Ответ разместил: Гость

как известно (по теореме) площадь параллелограмма равна произведению смежных сторон на синус угла между ними:

s=52*30*sin30=52*30*1/2=780см²

 

ответ: s=780см²

Ответ
Ответ разместил: fomicheva3ket

Одна пара сторон равна по 10см, вторая - по 13см.

Объяснение:  

В параллелограмме противоположные стороны равны, следовательно периметр равен удвоенной сумме двух смежных сторон.

Пусть одна сторона равна Х, вторая х+3.

Тогда х + (х+3) = 46/2 = 23 см.  => х = 10 см.

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
ОЧЕНЬ Балаға ат қою

Қазақта бала туғаннан кейін ел ішіндегі аса құрметті қария немесе бала атасына, әжесі немересінің атын қойғызады. Ат қоюдың өзінен бүкіл бір халықтың ұлттық ерекшелігі, ой-арманы, түсінігі ап-айқын көрініп тұрады. Мысалы, ерте заман... балаларға көз тию... немесе жын-шайтан... сақтасын деген оймен Итбай, Күшікбай, Жаманбай деген оғаш есім қоятын болған.

Адамға ат қоюдың себептері алуан түрлі тілек-мақсаттар...байланысты да болып келеді. Бала бай, дәулетті болсын деген мақсатпен Байбол, Дәулет, Алтынбек, Алтынбай; күшті де батыл болсын деп Арыстан, Батырбек, Қаһарман, Ербатыр; сұлу да көрікті болсын деп Айсұлу, Әсем, Ботагөз, Ажар; ақылды да тапқыр болсын деп Ақылбек, Ақылбай, Есбол сияқты есімдер. таңдап қойған.

Көптеген есімдер халық әдет-ғұрпына, күн, жыл аттарына да байланысты болып келген. Мысалы, Наурызбай, Жұмабай, Бейсенбай; балалары қайтыс бола берген отбасылар жаңа туған сәби Тоқтар, Тұрсын, Тоқтасын деген есімдер қойған.

задание:
выписать слова и вставить падежные окончания​​​
Вопросов на сайте: