Информатика

Вопрос/Задача:

Упрограмі № 1 виконати наступне: 1. створити об'єкт-контейнер відповідно до варіанта завдання й заповнити його даними, тип яких визначається варіантом завдання. 2. переглянути контейнер. 3. змінити контейнер, видаливши з нього одні елементи й замінивши іншими. 4. переглянути контейнер, використовуючи для доступу до його елементів ітератори. 5. створити другий контейнер цього ж класу й заповнити його даними того ж типу, що й перший контейнер. 6. змінити перший контейнер, видаливши з нього n елементів після заданого й додавши потім у нього всі елементи із другого контейнера. 7. переглянути перший і другий контейнери. эта должна быть по list, и значениями int.

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

  var a: array [1 . 10_] of integer; i: integer; begin for i: =1 to 10_ do begin a [ i ] : = random ) + ; end; end.

Ответ
Ответ разместил: Гость

unit math;

program chisla;

var

  a: array[1..20] of intteger;

  i,s: integer;

begin

  s: =0;

  for i: =1 to 20 do begin

    a[i]: =randomrange(-5,1);

    write(' ',a[i]);

    s: =s+a[i];

  end;

readln;

writeln('сумма элементов массива= ',s);

end.

Ответ
Ответ разместил: Гость

7 бит, следовательно 2^7=128

Ответ
Ответ разместил: dimanichaev799

 

#include "stdafx.h"#include< iostream> #include< time.h> #include< list> using namespace std;

const int n = 15; list< int> a; list< int> c; void print(list< int> x){ while(! x.{ cout< < x.front()< < " "; x.pop_front(); }}void make(list< int> & x){

for (int i = 0; i < n; i++){ x.push_back(rand()%29+1); }}

 

void main(){

srand(time(null)); make(a); list< int> tmp = a; print(a); _01: cout< < "\nwrite digit to change: "; int digit(0); cin> > digit; a.remove(digit); //удаляю введене число int newdigit = digit+15; // збільшую нове число, щоб не повторилось случайно з видаленим int size = n - a.size(); //узнаю скільки чисел удалило for (int i = 0; i < size; i++) a.push_back(rand()%newdigit+1); //добавляю нові значення замість видалених if (size! =0){

cout< < "ok\nafter change\n"; print(a); cout< < endl; } else {cout< < "what you want to change? ? digit not "; goto _01; }

int n(0),k(0); cout< < "delete n element from k position write n: "; cin> > n; cout< < "write k "; cin> > k; int cout1(0); list< int> : : iterator m; m = a.begin(); for (int i = 0; i < k; i++) *m++; for (int i = 0; i < n; i++) {

a.remove(*m++); cout1++; //бо так нада } int how = n - a.size() - n; for (int i = 0; i< how; i++) a.push_back(rand()%29+1); print(a); list< int> b = a; int sizeb = b.size(); cout< < "\nafter concat c = \n"; for (int i = 0 ; i < n; i++) {c.push_back(tmp.front()++); tmp.pop_front(); } for (int i = 0 ; i < sizeb; i++) {c.push_back(b.front()++); b.pop_front(); } cout< < endl; print(c);

cout< < "\n"; system("pause"); }

Похожие вопросы

Вопросов на сайте: