Химия
Химия, 09.10.2019 04:01, Тигрыэчлла

Вопрос/Задача:

Вряду элементов c-n-o уменьшается 1)заряд ядра атома 2)радиус атома 3)электроотрицательность элемента 4)валентность в летучем водородном соединении 5)число заполненных электронамт энергетических уровней

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

mg+2hcl=mgcl2+h2

n(mg)=7,2г/24г/моль=0,3 моль

n(mg)=n(mgcl2)=n(h2)

m(mgcl2)=0,3 моль*95г/моль=28,5 г

v(h2)=0,3 моль*22,4 л/моль=6,72 л

Ответ
Ответ разместил: Гость

ch2br-chbr-ch2br + 3koh = ch2oh-choh-ch2oh + 3kbr

Ответ
Ответ разместил: Гость

с6н12о6 --> 2c2h5oh + 2co2

m(с6н12о6) = m(глюкозы)*w(с6н12о6) = 100*0,9 = 90 кг

n(с6н12о6) = m(с6н12о6)/m(с6н12о6) = 90/180 = 0,5  кмоль

по уравнению n(c2h5oh) = 2*n(с6н12о6) = 2*0,5 = 1 кмоль

m(c2h5oh) = n(c2h5oh)*m(c2h5oh) = 1*46 = 46 кг.

Ответ
Ответ разместил: vadimmka666

уменьшаются радиус атома и валентность в лвс.

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Вправа 32. Встановити тип семантико-синтаксичних відношень між час- тинами безсполучникових складних речень. Поставити потрібні розділові знаки й пояснити вживання їх. Зробити 1,4,9,14 речення 1. Вогонь виходить з темної льодини грім визріває в ложі тишини.. (Павл.). 2. Добрий все бачить лиш добре підлий лиш підле у других (Фр.). 3. Життя росте лишены з любові лишень краса людей навчає жить (Павл.). 4. Цвітуть сади біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво (Т. Ш.). 5. Кинь ячмінь у болото вбере тебе в золото (Н. тв.). 6. Учись на старість буде як знахідка (Н. тв.). 7. Поглянь народ твій-раб з рабів, чужи- ми й рідними забутий, гние віки в недолі лютій і віру в долю загубив (Олесь). 8. Законів боротьби нікому не зламати закони материнства не перемінить (П. Т.). 9. Iсторії ж бо пишуть на столі ми ж пишем кров'ю на своїй землі (Кост.). 10. Крізь вікна книг свободи світло ллеться майбутнього видніє далина (Павл.). 11. Найогидніші очі порожні найгрізніше мовчить гроза най- нікчемніші дурні вельможні найпідліша брехлива сльоза (Сим.). 12. Ось послухай десь за гаєм соловей заплакав враз (Олесь). 13. Проминуло за весною літо все навколо золотом повите (Заб.). 14. Побачив шпака знай весна біля порога (Н. к.). 15. Вже темна осінь надійшла зів'ялий лист паде по листю повагом до нас грізна зима іде (С. В.).​
Вопросов на сайте: 13437640