Химия
Химия, 09.10.2019 04:01, baha50

Вопрос/Задача:

Составте уравнения реакций и укажите тип каждой реакции: 1. ba+ o2 --> ? 2. h2o --> ? 3.al + hci --> ? 4. mno2 + h2 --> ? 5. na + s --> ? 6. hci + al(oh)3 --> ? ! сильно

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

2k+cl2=2kcl

2ba+o2=2bao

2ag+s=ag2s

2al+3cl2=2alcl3

4p+5o2=2p2o5 

Ответ
Ответ разместил: Гость

медный купорос представляет собой пентагидрат сульфата меди cuso4*5h2o.

найдем массовую долю сульфата меди в купоросе.

w(cuso4) = m(cuso4)/m(cuso4*5h2o) = 160/250 = 0,64

m(cuso4*5h2o) = m(cuso4) + 5*m(h2o) = 160+5*18 = 250.

m(cuso4) = m(cuso4*5h2o)*w(cuso4) = 500*0,64 = 320 г.

из 500 г медного купороса можно получить 320 г сульфата меди.

Ответ
Ответ разместил: Гость

должно быть +2hoh=2naoh+h2o

Ответ
Ответ разместил: Еля24

ba+h20 

h20- h2+ 0

al+cl + h20

mn+h20

nas6

h20+clal3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ
Ответ разместил: Ксюника1

1.)  ba+h2o  2.) h2o- h2+ o3.) al+cl + h2o4.) mn+h2o5.) na + s -> na2s

6.)h2o+clal3

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Вправа 32. Встановити тип семантико-синтаксичних відношень між час- тинами безсполучникових складних речень. Поставити потрібні розділові знаки й пояснити вживання їх. Зробити 1,4,9,14 речення 1. Вогонь виходить з темної льодини грім визріває в ложі тишини.. (Павл.). 2. Добрий все бачить лиш добре підлий лиш підле у других (Фр.). 3. Життя росте лишены з любові лишень краса людей навчає жить (Павл.). 4. Цвітуть сади біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво (Т. Ш.). 5. Кинь ячмінь у болото вбере тебе в золото (Н. тв.). 6. Учись на старість буде як знахідка (Н. тв.). 7. Поглянь народ твій-раб з рабів, чужи- ми й рідними забутий, гние віки в недолі лютій і віру в долю загубив (Олесь). 8. Законів боротьби нікому не зламати закони материнства не перемінить (П. Т.). 9. Iсторії ж бо пишуть на столі ми ж пишем кров'ю на своїй землі (Кост.). 10. Крізь вікна книг свободи світло ллеться майбутнього видніє далина (Павл.). 11. Найогидніші очі порожні найгрізніше мовчить гроза най- нікчемніші дурні вельможні найпідліша брехлива сльоза (Сим.). 12. Ось послухай десь за гаєм соловей заплакав враз (Олесь). 13. Проминуло за весною літо все навколо золотом повите (Заб.). 14. Побачив шпака знай весна біля порога (Н. к.). 15. Вже темна осінь надійшла зів'ялий лист паде по листю повагом до нас грізна зима іде (С. В.).​
Вопросов на сайте: 13437639