Химия
Химия, 09.10.2019 04:01, doni07778

Вопрос/Задача:

Закончите уравнения: сh3cooh+> c2h5oh+> ch3coh+ag2o--> hcooh+> c6h5oh+> ch3cooh+> заранее большое !

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

c2h2+h2o=ch3coh

ch3coh+ h2= c2h5oh

 

2,4л     22,4л

х л       22,4л

находим объем ch3coh. по пропорции он равен 2,4л, такой же объем будет у c2h5oh.

  vm=v\n

n=v\vm

n= 2,4л\22,4 л/моль=0,1моль

m=m\n

m(c2h5oh)=46г/моль

m=m*n 

m(с2h5oh)=46г\моль*0,1 моль=4,6г

ответ: m(c2h5oh)=4.6г

   

Ответ
Ответ разместил: Гость

2naoh + c2o5 = na2co3 + h2o+ со2

  ищем массу щелочи в растворе m(naoh)=250: 10=25г

m(c2o5)=25*29: 80=9.0625

mсоли=25*106: 80=33.125

 

 

вроде так)

Ответ
Ответ разместил: Гость

бутан - с4н10 (мr = 58 г/моль)

бутен-2  - с4н8 (мr = 56 г/моль)

бутадиен-1,3 - с4н6  (мr = 54 г/моль)

 

m(br2) = m(p-pabr2)*w(br2) = 2240*0,05 = 112 г

n(br2) = m(br2)/m(br2) = 112/160 = 0,7 моль

 

масса раствора увеличилась на 27,6 г, указано, что углеводороды прореагировали полностью. так как в реакцию с бромом вступают только бутен-2 и бутадиен-1,3, то их общая масса и равна 27,6 г. обозначим массу батена-2 х, тогда масса бутадиена-1,3 = 27,6-х.

уравнения реакций с бромом:

с4н8 + br2 = c4h8br2

c4h6 + 2br2 = c4h6br4

количство моль брома равно суммарному количеству моль прореагировавших с ним углеводородов.

n(c4h8) = x/56

n(c4h6) = (27,6-х)/54

0,7 = x/56  + 2* (27,6-х)/54

2* (27,6-х)/54  потому что на  реакцию с бутадиеном-1,3 идет в два раза больше брома.

решаем уравнение:

0,7 = x/56  + 2* (27,6-х)/54

х = 16,8

m(c4h8) = 16,8 г

n(c4h8) = m(c4h8)/m(c4h8) = 16,8/56 = 0,3 моль

v(c4h8) = n(c4h8)*vm = 0,3*22,4 = 6,72 л

m(c4h6) = 27,6 - 16,8 = 10,8 г

n(c4h6) = 10,8/54 = 0,2 моль

v(c4h6) = 0,2*22,4 = 4,48 л

 

так как после реакции объем уменьшился вдаое, а бутан в бромом не реагирует, значит объем бутана равен сумме объемов бутена-2 и бутандиена-1,3.

v(c4h10) = v(c4h8) + v(c4h6) = 6,72 + 4,48 = 11,2 л

n(c4h10) = v(c4h10)/vm = 11,2/22,4 = 0,5 моль

m(c4h10) = n(c4h10)*m(c4h10) = 0,5*58 = 29 г

 

w(c4h10) = m(c4h10)/m(смеси)

m(смеси) = m(c4h10) + m(c4h8) + m(c4h6) = 29 + 16,8 + 10,8 = 56,6 г

 

w(c4h10) = 29/56,6 = 0,512 или 51,2 %

w(c4h8) = 16,8/56,6 = 0,297 или 29,7 %

w(c4h6) = 10,8/56,6 = 0,191 или 19,1 %.

 

Ответ
Ответ разместил: vladfoxi1oysz6h

2сh3cooh+caco3-> (ch3coo)2ca+h2o+co2(ацетат кальция)

c2h5oh+hcooh-> hcooc2h5+h2o(этиловый эфир муравьиной кислоты)

ch3coh+ag2o-> ch3cooh+2ag+h2o

2hcooh+zn-> (hcoo)2zn+h2(формиат цинка)

c6h5oh+naoh-> c6h5ona+h2o(фенолят натрия)

ch3cooh+ch3oh-> ch3cooch3+h2o(метиловый эфир уксусной кислоты)

Ответ
Ответ разместил: ангилино

2сh3cooh+> (ch3coo)2ca+h2o+co2 (ацет. кальц)c2h5oh+> hcooc2h5+h2o ( этиловый эфир)ch3coh+> ch3cooh+2ag+h2o (& & & )2hcooh+> (hcoo)2zn+h2 (формиат цинка)c6h5oh+> c6h5ona+h2o (фенол натрия)ch3cooh+> ch3cooch3+h2o (метиловый эфир   кислоты (уксусной))

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Вправа 32. Встановити тип семантико-синтаксичних відношень між час- тинами безсполучникових складних речень. Поставити потрібні розділові знаки й пояснити вживання їх. Зробити 1,4,9,14 речення 1. Вогонь виходить з темної льодини грім визріває в ложі тишини.. (Павл.). 2. Добрий все бачить лиш добре підлий лиш підле у других (Фр.). 3. Життя росте лишены з любові лишень краса людей навчає жить (Павл.). 4. Цвітуть сади біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво (Т. Ш.). 5. Кинь ячмінь у болото вбере тебе в золото (Н. тв.). 6. Учись на старість буде як знахідка (Н. тв.). 7. Поглянь народ твій-раб з рабів, чужи- ми й рідними забутий, гние віки в недолі лютій і віру в долю загубив (Олесь). 8. Законів боротьби нікому не зламати закони материнства не перемінить (П. Т.). 9. Iсторії ж бо пишуть на столі ми ж пишем кров'ю на своїй землі (Кост.). 10. Крізь вікна книг свободи світло ллеться майбутнього видніє далина (Павл.). 11. Найогидніші очі порожні найгрізніше мовчить гроза най- нікчемніші дурні вельможні найпідліша брехлива сльоза (Сим.). 12. Ось послухай десь за гаєм соловей заплакав враз (Олесь). 13. Проминуло за весною літо все навколо золотом повите (Заб.). 14. Побачив шпака знай весна біля порога (Н. к.). 15. Вже темна осінь надійшла зів'ялий лист паде по листю повагом до нас грізна зима іде (С. В.).​
Вопросов на сайте: 13437639