Химия
Химия, 09.10.2019 04:01, jauprosto

Вопрос/Задача:

Вот хлор, водород вседга пишутся с индексом 2, почему? какие еще вещества всегда пишутся с индексом 2?

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

масса свинца в сплаве 0,65*130=84,5 г

оолова 130-84,5=45,5 г

sno2 + c=sn+co2

 

количество олова v=m/m=45,5/119=0,38 моль

кол-во диоксида =0,38 моль

масса m=0,38*151=57,38 г

 

pbo2 + c=pb+co2

количество олова v=m/m=84,5/207=0,41 моль

кол-во диоксида =0,41 моль

масса m=0,41*239=98 г

 

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

n(na20)=m/m=6.2г/62г /моль=0.1 моль

составляем пропорцию: 0.1/1=х/1

х=1, значит хим. кол-во, т.е. n(naoh)=0.1моль

 

ответ: 0.1 моль.

Ответ
Ответ разместил: Гость
С+ о2 = со2 n (c) = m/m = 24/12 = 2 моль n(o2)=n(c)= 2 моль v(o2) = n•vm= 2•22.4= 44.8 л
Ответ
Ответ разместил: Superklass1111

  это двухатомные молекулы, надо просто запомнить их всего восемь,кроме водорода и хлора еще

азот n2кислород o2фтор f2бром br2йод i2астат at2

Похожие вопросы

Предмет
Химия, 09.09.2019 15:45, nastyasharova
Валентность кремния в соединении sih4 такая же, как у серы в соединении 1)na2s 2)h2s 3)so2 4)so3 при полной диссациации 1 моль сульфата алюминия в растворе образуется 1)1 моль катионов алюминия и 1 моль сульфан-анионов 2)2 моль катионов
алюминия и 3 моль сульфан-анионов 3)3 моль катионов алюминия и 2 моль сульфан-анионов 4)1 моль катионов алюминия и 3 моль сульфан-анионов сильным электролитом является 1)дистиллированная вода 2)этиловый спирт 3)раствор серной
кислоты 4)расплав оксида кремния при нагревании хлорида аммония с гидрокситом бария образуется 1)хлорид бария, азот, вода 2)хлорид бария, гидроксид аммония, вода 3)хлорид баррия, аммиак, вода 4)оксид бария, вода, хлороводород, аммиак
c водой при комнатной температуре реагирует 1)cu 2)ba 3)ag 4)hg добавлено 8 минут назадразбавленный раствор серной кислоты реагирует с 1)hcl 2)bacl2 3)co2 3)cu добавлено 6 минут назадформула метана 1)с2h4 2)c2h6 3)ch4 4)c2h2 добавлено 4 минуты
назадразличить растворы серной и азотной кислот можно с раствора 1)bacl2 2)caso4 3)nano3 4)nacl

Вопросы по предметам

Предмет
Вправа 32. Встановити тип семантико-синтаксичних відношень між час- тинами безсполучникових складних речень. Поставити потрібні розділові знаки й пояснити вживання їх. Зробити 1,4,9,14 речення 1. Вогонь виходить з темної льодини грім визріває в ложі тишини.. (Павл.). 2. Добрий все бачить лиш добре підлий лиш підле у других (Фр.). 3. Життя росте лишены з любові лишень краса людей навчає жить (Павл.). 4. Цвітуть сади біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво (Т. Ш.). 5. Кинь ячмінь у болото вбере тебе в золото (Н. тв.). 6. Учись на старість буде як знахідка (Н. тв.). 7. Поглянь народ твій-раб з рабів, чужи- ми й рідними забутий, гние віки в недолі лютій і віру в долю загубив (Олесь). 8. Законів боротьби нікому не зламати закони материнства не перемінить (П. Т.). 9. Iсторії ж бо пишуть на столі ми ж пишем кров'ю на своїй землі (Кост.). 10. Крізь вікна книг свободи світло ллеться майбутнього видніє далина (Павл.). 11. Найогидніші очі порожні найгрізніше мовчить гроза най- нікчемніші дурні вельможні найпідліша брехлива сльоза (Сим.). 12. Ось послухай десь за гаєм соловей заплакав враз (Олесь). 13. Проминуло за весною літо все навколо золотом повите (Заб.). 14. Побачив шпака знай весна біля порога (Н. к.). 15. Вже темна осінь надійшла зів'ялий лист паде по листю повагом до нас грізна зима іде (С. В.).​
Вопросов на сайте: 13437639