Химия
Химия, 09.10.2019 04:01, Анатолий9188281

Вопрос/Задача:

Спо )) масса сnh2n, вступающая в реакцию с hbr=16,8 г, а объем hbr при нормальных условиях занимает 6,72 л. найти формулу. заранее : )

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость
Уравнение реакции: 2al+6hcl=2alcl3+3h2 2 моль алюминия вытесняют 3*22,4 л водорода 1,5 моль алюминия вытесняют х л водорода находим х: х=1,5*3*22,4/2=50,4 л. по реакции 2 моль алюминия взаимодействует с 6 моль хлороводорода, значит 1,5 моль будут взаимодействовать с 6*1,5/2=4,5 моль хлороводорода (или 4,5*36,5=164,25 г)
Ответ
Ответ разместил: Гость

эквивалентная масса кислоты определяется как частное от деления молярной массы кислоты на основность кислоты, где основность кислоты определяется числом атомов водорода, которые замещаются на металл. в реакции (а) происходит замещение 2 атомов водорода, в реакции (б) - 1 атома водорода, а в реакции (в) - 3 атомов водорода. молекулярная масса ортофосфорной кислоты равна 3*1 + 1*31 + 4*16 = 98 г/моль. следовательно, мэ(а) = 98/2 = 49 (г/моль) мэ(б) = 98/1 = 98 (г/моль) мэ(в) = 98/3 = 32,7 (г/моль) то есть, молярная масса эквивалента н3ро4 в реакции образования гидрофосфата равна 49 г/моль; в реакции образования дигидрофосфата - 98 г/моль, в реакции образования ортофосфата - 32,7 г/моль. количество вещества эквивалента соответственно 1/2 моля, 1 моль и 1/3 моля.

Ответ
Ответ разместил: Гость
Caco3+2hcl = cacl2+h20 +co2
Ответ
Ответ разместил: fafgames72

m( cnh2n) - 16.8

v( hbr)-6.72

vm- 22.4

 

m(cnh2n) = 16.8*22.4/6.72=56

12x +2x = 56

14x=56

x=4

c4h8 - бутилен

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Вправа 32. Встановити тип семантико-синтаксичних відношень між час- тинами безсполучникових складних речень. Поставити потрібні розділові знаки й пояснити вживання їх. Зробити 1,4,9,14 речення 1. Вогонь виходить з темної льодини грім визріває в ложі тишини.. (Павл.). 2. Добрий все бачить лиш добре підлий лиш підле у других (Фр.). 3. Життя росте лишены з любові лишень краса людей навчає жить (Павл.). 4. Цвітуть сади біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво (Т. Ш.). 5. Кинь ячмінь у болото вбере тебе в золото (Н. тв.). 6. Учись на старість буде як знахідка (Н. тв.). 7. Поглянь народ твій-раб з рабів, чужи- ми й рідними забутий, гние віки в недолі лютій і віру в долю загубив (Олесь). 8. Законів боротьби нікому не зламати закони материнства не перемінить (П. Т.). 9. Iсторії ж бо пишуть на столі ми ж пишем кров'ю на своїй землі (Кост.). 10. Крізь вікна книг свободи світло ллеться майбутнього видніє далина (Павл.). 11. Найогидніші очі порожні найгрізніше мовчить гроза най- нікчемніші дурні вельможні найпідліша брехлива сльоза (Сим.). 12. Ось послухай десь за гаєм соловей заплакав враз (Олесь). 13. Проминуло за весною літо все навколо золотом повите (Заб.). 14. Побачив шпака знай весна біля порога (Н. к.). 15. Вже темна осінь надійшла зів'ялий лист паде по листю повагом до нас грізна зима іде (С. В.).​
Вопросов на сайте: 13437639