Химия
Химия, 14.10.2019 07:35, soninakristina

Вопрос/Задача:

Напишите уравнения реакций, с которых можно осуществить следующие превращения: 1)ba--> bao--> ba(oh)2--> bacl2 2)c--> co2--> h2co3--> na2co3

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

1) mgo + al2o3 = mgal2o4

2) cr2o3 + 2koh =2kcro2 + h2o

3) ca(oh)2 + so2 = caso3 + h2o

4) 2feso4 + h2so4 + h2o2 =  fe2(so4)3 + 2h2o

5) alcl3 + 3koh = al(oh)3 + 3kcl

6) sn + cuso4 =snso4 + cu

Ответ
Ответ разместил: Гость

2kmno4 = k2mno4 + mno2 + o2 (t)

это реакция разложения, окислительно-восстановительная, геьерогенная, необратимая, некаталитическая, эндотермическая.

Ответ
Ответ разместил: Гость

если дельта хи (я предполагаю что ты знаешь как это пишется) < 1,9 , тогда это ковалентная полярная связь. значит, правильный ответ:

 

b) co2

хи с = 2,5

хи о = 3,5

дельта хи: 3,5 - 2,5 = 1 < 1,9

Ответ
Ответ разместил: KristinaSchool

2ba+o2=2bao

bao+h2o=ba(oh)2

ba(oh)2+2 hcl=bacl2+2 h2o

 

c+o2=co2

co2+h2o=h2co3

h2co3+2 naoh=na2co3+2 h2o

Ответ
Ответ разместил: yukameowym

1)ва+02=вао

вао+н2о=ва(он)2

ва(он)2+2нсl=васl2+2н2о

2)с+о2=со2

со2+=н2со3-это не могу

н2со3+2nacl=2hcl+na2co3

всё правильно, уверена на 200%

Похожие вопросы

Предмет
Химия, 09.09.2019 15:43, iren751
Завдання.
1) обчисліть відносну молекулярну масу речовин: naci, kso4,
lco , cu, o, nha , (nh, ), so , k, fe(cn):
2) обчисліть масову частку елементів у речовинах: so2, cac, ,
d, , li,0, ph, bacl, , ваз (po4), .
3) обчисліть масову частку оксигену в оксидах: сі,0, cl, o, , cio, ,
6)
4) з яких простих речовин утворюються: alі, , co, , zns, na,0,
cuo, ch, , cap, ? запишіть рівняння реакцій.
5) запишіть рівняння реакцій утворення сполук: а) натрію (1
із силіцієм (iv); б) літію (і) із сульфуром (іі); в) кальцію (ііі
з нітрогеном (ііі); г) феруму (iii) із силіцієм (iv); д) сульфу
ру (iv) із флуором (і); е) карбону (iv) з оксигеном (11).
запишіть рівняння реакцій утворення сполук: а) ферум (і) суль
фіду; б) хітроген (iv) оксиду; в) кальцій (іі) оксиду; г) ферум (iii
сульфіду; д) сульфур (vi) флуориду; е) хром (ііі) хлориду
яка кількість речовини оксиду утвориться при взаємодії з кис
нем: а) 0,5 моль сірки; б) 2 моль фосфору; в) 3 моль натрік
г) 0,2 моль вуглецю; д) 0,1 моль барію; е) 1 моль алюмінію
8) розставте коефіцієнти в поданих схемах хімічних реакцій. сум
правильно розставлених коефіцієнтів має дорівнювати відносні
молекулярній масі гашеного вапна ca(oh), .
а) fe(oh), — fe,02 + h,0;
б) а1,03 + h„so - al, (so4)3 + h,0;
в) hcl + cr, 0, — crcl2 + h,0;
t) na + h2o + naoh+h;
д) al + o » а1,02 ;
e) alcl3 + naoh -> al(oh), + nacl;
ж) fe,02 + hno3 -- fe (no3)3 + h,0;
3) al + i, » alі. ;
и) fe,0, + h, fe +н,0;
к) fe + cl, -- fecl2 -​

Вопросы по предметам

Вопросов на сайте: 10603237