Химия
Химия, 14.10.2019 07:36, faniy72

Вопрос/Задача:

Составить генетический ряд из веществ записанных уравнением реакций, указать названия веществ c5h12=> c5h10=> c5h11oh=> c5h11cl=> c5h10

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

1-в

2 по порядку: ф,х.ф.ф.х.х.ф

Ответ
Ответ разместил: Гость

проблема с хлорид

nh3+hcl=nh4cl

30/17=1,7647 моль (недостаток)

73/36,5= 2 моля

масса хлорида аммония: 1,7647*53,5=94,4 г

Ответ
Ответ разместил: Гость

m(co2)=2/22.4*44=3.93г

m(co)=3/22.4**28=3.75г

тяжелее 2 л углекислого газа 

 
Ответ
Ответ разместил: AmAss

алканы -->   алкены   -->   спирты --> галогенопроизводные -->   алкены

 

  c5h12       => c5h10+   h2

  c5h10     +   h2o   => c5h11oh

  c5h11oh +   hcl   => c5h11cl

  c5h11cl   + koh   => c5h10 + kcl + h2o

Ответ
Ответ разместил: NICHEGOHOROSHEGO1

c5h12=> c5h10=> c5h11oh=> c5h11cl=> c5h10

c5h12=c5h10+h2

c5h10+h2o=c5h11oh

c5h11oh+c5h 11cl+h2o

c5h11cl=c5h10+hcl

Похожие вопросы

Предмет
Химия, 13.09.2019 21:30, askaFacsa

1. до розчину масою 200 г з масовою часткою кальцій хлориду 5 % додали натрій карбонат
масою 12.7 г. крізь суміш, що утворилася, пропустили вуглекислий газ об'ємом 1,12 л,
виміряний за нормальних умов. визначте масу отриманого осаду й масові частки
речовин у розчині, що утворився.
2. при наведенні порядку в хімічному кабінеті, у шафі знайдено дві склянки з невідомими
реактивами. на етикетці першої склянки вказано, що масова частка металічного елемента
в кристалогідраті середнього сульфату становить 8,1%, а оксигену - 72,1%. визначте
формулу кристалогідрату. напишіть рівняння реакцій водного розчину цієї сполуки з
розчином аміаку (усі можливі варіанти) та з надлишком розчину амоній карбонату.
на етикетці другої склянки написано, що в оксиді одновалентного елементу масова
частка одного з компонентів становить 11,1 1%. визначте формулу цього оксиду.
сильно нужно прошу 30
за две нужно ​
Вопросов на сайте: