Химия
Химия, 14.10.2019 07:36, 657алЕНА

Вопрос/Задача:

Водяной пар пропускают над раскаленным углем, формируется водяной газ. вычислите объем водяного газа полученный из 180 г воды

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

потому что щёлочь окисляет аллюминий.

Ответ
Ответ разместил: Гость

посмотри, я тебе в предыдущем твоем расписала ; )

k2so4 + ba(oh)2 = baso4(осадок) + 2koh

2k+ + so4 2- + ba2+ + 2oh- = baso4 + 2k+ + 2oh-

ba2+ + so4 2- = baso4

Ответ
Ответ разместил: Гость

1. 2сн₄  ⇒ с₂н₂ + 3н₂ (высокая температура и резкое охлаждение)

2. 3с₂н₂  ⇒ с₆н₆ (высокая температура, активированный уголь)

3. с₆н₆ + cl₂  ⇒ c₆h₅cl + hcl (катализатор fecl3)

4. c₆h₅cl + naoh  ⇒ c₆h₅oh + nacl (высокие температура и давление)

Ответ
Ответ разместил: Загадочник12
H2o+c=co+h2 n(h20)=n(co)=180/18= 10моль v(co)=10*22.4 =224 дм3

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Қазақ тiлi, 19.09.2021 23:19, Katyshkamya
5 тапсырма.
Мәтінді оқыңдар.4-тапсырмада берілген пікірмен салыс тырып ортақ ойды анықтаңдар.Қиыңдақтан шығуға не көмектесті?

Электрондық ми өз экранына космос картасын жайып салды. Экипаж мүшелері әлем картасына үңілді.Байқонырдың келе жатқан жері от жебе болып жарқырайды,ұлан-асыр космос мұхиты. Галактикалық жеке-жеке жұлдыз жүйелері шоқ шоқ болып шашылып жатыр. Оқта тесте космос аралдары кұйрықты жұлдыныздар көзге шалынады.Қайта тарту керек?
Оразов Байқоңырдың жолына ең таяу деген қос жұлдыз шоғырына бұрылұға ұйғарды. Ол небәрі он жеті планетадан кұрылған.Қос жүлдыз егіз Күндер еспеттес.
Оразов Байқоңырды дәл осы планетаға бағыттады. Экипаж мүшелері үнсіз ишаратпен бұл шешімді мақұлдаған. Тек Кибер алақанын соққылан куанып қалды. Алақай, жаңа планета көреміз!Оның бүл куанышы орынды еді.Экспедиция жинап қайтқан материалдар өте құнды. Оны аман-есен адамзат үрпағына жеткізу-бұлжымас борыш. Тура жолдан ауытқудың кесапаты мол. Кеме уақыттан ұтылады, жанар отыны таусыларды. Алайда шешім біреу ғана болұға тиіс. Ол-Байқоңырды және оның жиған материалдарын қайткен күнде аман сақтап қалу...​​
Вопросов на сайте: