Химия
Химия, 14.10.2019 08:30, akylo

Вопрос/Задача:

2mh(oh)2+o2+2h2o=mn(oh)4 какие признаки реакции?

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость
Надо писать без тире " мы счастливы ".
Ответ
Ответ разместил: Гость

качественная реакция на хлорид ионы - осадок agcl. т.е взаимодействие с нитратом серебра в результате выпадает белый осадок.

hcl + agno3 = agcl + hno3

знаение рн раствора ниже 7

наличие водорода можно доказать взаимодействием с zn выделяется газ

zn + 2hcl = zncl2 + h2

Ответ
Ответ разместил: Гость

cuo + h2= cu + h2o

Ответ
Ответ разместил: никлася

mn+h2so4=mnso4+h2

mnso4  + 2naoh =  mn(oh)2  + na2so4

2mn(oh)2 + o2 + 2h2o = 2mn(oh)4

2mn(oh)2 + 2kmno4 = k2mno4 + 3mno2 + 2h2o

mno2+4hcl=mncl2+cl2+2h2o

 

Похожие вопросы

Предмет
Химия, 09.09.2019 15:43, iren751
Завдання.
1) обчисліть відносну молекулярну масу речовин: naci, kso4,
lco , cu, o, nha , (nh, ), so , k, fe(cn):
2) обчисліть масову частку елементів у речовинах: so2, cac, ,
d, , li,0, ph, bacl, , ваз (po4), .
3) обчисліть масову частку оксигену в оксидах: сі,0, cl, o, , cio, ,
6)
4) з яких простих речовин утворюються: alі, , co, , zns, na,0,
cuo, ch, , cap, ? запишіть рівняння реакцій.
5) запишіть рівняння реакцій утворення сполук: а) натрію (1
із силіцієм (iv); б) літію (і) із сульфуром (іі); в) кальцію (ііі
з нітрогеном (ііі); г) феруму (iii) із силіцієм (iv); д) сульфу
ру (iv) із флуором (і); е) карбону (iv) з оксигеном (11).
запишіть рівняння реакцій утворення сполук: а) ферум (і) суль
фіду; б) хітроген (iv) оксиду; в) кальцій (іі) оксиду; г) ферум (iii
сульфіду; д) сульфур (vi) флуориду; е) хром (ііі) хлориду
яка кількість речовини оксиду утвориться при взаємодії з кис
нем: а) 0,5 моль сірки; б) 2 моль фосфору; в) 3 моль натрік
г) 0,2 моль вуглецю; д) 0,1 моль барію; е) 1 моль алюмінію
8) розставте коефіцієнти в поданих схемах хімічних реакцій. сум
правильно розставлених коефіцієнтів має дорівнювати відносні
молекулярній масі гашеного вапна ca(oh), .
а) fe(oh), — fe,02 + h,0;
б) а1,03 + h„so - al, (so4)3 + h,0;
в) hcl + cr, 0, — crcl2 + h,0;
t) na + h2o + naoh+h;
д) al + o » а1,02 ;
e) alcl3 + naoh -> al(oh), + nacl;
ж) fe,02 + hno3 -- fe (no3)3 + h,0;
3) al + i, » alі. ;
и) fe,0, + h, fe +н,0;
к) fe + cl, -- fecl2 -​
Вопросов на сайте: