Химия
Химия, 14.10.2019 13:30, mariamya

Вопрос/Задача:

Напишите уравнение реакции взаимодействия соляной кислоты с силикатом калия. - )

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

 

9.2г -25%                                                                          у                                   ю

2na          +         2h2o       =           2naoh        +            h2

2*23 =46                                                                 2*(23+16+1)          2

2*40=80

9,2    -     100%

х      -     75     х=75*9,2/100  =6,9

 

у =    6,9*80/46=12 г  naoh

 

ю =  6,9*2/46=0,3 г.водорода

 

 

 

 

 

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

14 - это  кремний si: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

40 - это цирконий zr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2 у атома циркония все 3d-орбитали заполнены, есть 3 свободных 4d-орбитали.

Ответ
Ответ разместил: Гость

pb(no3)2 + h2s = pbs + 2hno3

m(pb(no3)2) = m(p-papb(no3)2)*w(pb(no3)2) = 150*0,05 = 7,5 г.

n(pb(no3)2) = m(pb(no3)2)/m(pb(no3)2) = 7,5/283 = 0,03моль.

n(h2s) = v(h2s)/vm    (vm - молярный объем, равен 22,4 л/моль при н.у.)

n(h2s) = 0,442/22,4 = 0,02моль.

сероводород в недоствтке, значит прореагирует полностью по нему и считаем:

по уравнению видно, что n(hno3) = 2*n(h2s) = 2*0,02 = 0,04моль.

m(hno3) = n(hno3)*m(hno3) = 0,04*63 = 2,52 г.

w(hno3) = m(hno3)/m(p-pa) = 2,52/150 = 0,017  или 1,7%

(массой ионов свинца, удалившихся из раствора с осадком, пренебрегаем, так как на результат это не влияет)

 

Ответ
Ответ разместил: Amid05

k2sio3+2hcl > 2kcl + h2sio3 (выпадает в осадок)

Ответ
Ответ разместил: zikov1995123

2hcl+k2sio3=2kcl+h2sio3(осадок)

Похожие вопросы

Предмет
Химия, 09.09.2019 15:43, iren751
Завдання.
1) обчисліть відносну молекулярну масу речовин: naci, kso4,
lco , cu, o, nha , (nh, ), so , k, fe(cn):
2) обчисліть масову частку елементів у речовинах: so2, cac, ,
d, , li,0, ph, bacl, , ваз (po4), .
3) обчисліть масову частку оксигену в оксидах: сі,0, cl, o, , cio, ,
6)
4) з яких простих речовин утворюються: alі, , co, , zns, na,0,
cuo, ch, , cap, ? запишіть рівняння реакцій.
5) запишіть рівняння реакцій утворення сполук: а) натрію (1
із силіцієм (iv); б) літію (і) із сульфуром (іі); в) кальцію (ііі
з нітрогеном (ііі); г) феруму (iii) із силіцієм (iv); д) сульфу
ру (iv) із флуором (і); е) карбону (iv) з оксигеном (11).
запишіть рівняння реакцій утворення сполук: а) ферум (і) суль
фіду; б) хітроген (iv) оксиду; в) кальцій (іі) оксиду; г) ферум (iii
сульфіду; д) сульфур (vi) флуориду; е) хром (ііі) хлориду
яка кількість речовини оксиду утвориться при взаємодії з кис
нем: а) 0,5 моль сірки; б) 2 моль фосфору; в) 3 моль натрік
г) 0,2 моль вуглецю; д) 0,1 моль барію; е) 1 моль алюмінію
8) розставте коефіцієнти в поданих схемах хімічних реакцій. сум
правильно розставлених коефіцієнтів має дорівнювати відносні
молекулярній масі гашеного вапна ca(oh), .
а) fe(oh), — fe,02 + h,0;
б) а1,03 + h„so - al, (so4)3 + h,0;
в) hcl + cr, 0, — crcl2 + h,0;
t) na + h2o + naoh+h;
д) al + o » а1,02 ;
e) alcl3 + naoh -> al(oh), + nacl;
ж) fe,02 + hno3 -- fe (no3)3 + h,0;
3) al + i, » alі. ;
и) fe,0, + h, fe +н,0;
к) fe + cl, -- fecl2 -​
Вопросов на сайте: