Химия
Химия, 09.09.2019 16:00, Alex4th

Вопрос/Задача:

Яку масу розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 70% можна добути з піриту масою 200кг, що містить fes2 і побічні домішки. масова частка домішок у пириті становить 10%. а вихід сульфатної кислоти 80%.

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

ch3cooch3 + h2o = ch3cooh + ch3oh (реакция обратимая, поэтому 2 стрелочки в разные стороны; над ними t)

Ответ
Ответ разместил: Гость

agno3+nacl=nano3+agcl

agcl- выпадет в осадок

Ответ
Ответ разместил: Гость

m(koh)раствора=10*1,4=14г; m(koh)в растворе=10*0,4=4г; n(koh)=4: 56=0,07моль; n(к-ты)=0,0714286моль

m(к-ты)=7,4г: 0,0714286моль=104/моль;

                                                          cnh2no2-общая формула кислот

                                                            12n+2n+32=104

                                                                        14n=72

                                                                              n=5                            ответ: c5h10o2

Ответ
Ответ разместил: fhuffggergryth5h6

4fes2+15o2+8h2o=2fe2o3+8h2so4

маса чистого піриту дорівнює 200-200*0,1=180кг. у грамах це 180000г. тоді його молярна кількість речовини: 180000/120=1500моль. кількість h2so4 за хімічним рівнянням=1500*8/2=3000моль. маса h2so4 теоретичного=3000*98=294000г. а практична: 294000*0,8=235200г. маса розчину=235000/0,7=336000г=336кг.ответ: маса розчину h2so4 з масовою часткою 70%=336кг.

Похожие вопросы

Вопросов на сайте: