Химия
Химия, 14.10.2019 13:30, зузу10

Вопрос/Задача:

Зпропонованого переліку виберіть речовини, які майже не дисоціюють у водному розчині, і запишіть їх формули:
цинк сульфат, барій сульфат, (іі) хлорид, (іі) сульфід, аргентум (і) нітрат, аргентум (і) ортофосфат, аргентум (і) хлорид, (іі) гідроксид, хром (ііі) гідроксид.
відповідь поясніть. для сполук, які дисоціюють, запишіть рівняння електролітичної дисоціації.

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

na+2h+po4  -ионы      nah2po4  -натрий дигидроортофосфат   

Ответ
Ответ разместил: Гость

ответ:

6hci+cr₂o₃=2crcl₃+3h₂o

Ответ
Ответ разместил: Гость

дано:                     решение:

m(na2so4)=40г       mр-ра=mр.в-ва+ m(h2o)

m(h2o)=525г           mр-ра=40г+525г=565г  

w-?                         w=mр.в-ва/mр-ра* 100%= 40г\565г*100%=7%

                              ответ: w=7%

Ответ
Ответ разместил: саша4277

ответ:

объяснение:

із пропонованого переліку виберать речовини, які майже не дисоціюють у водному розчині, і запишіть їх формули:  

а). не дисоціюють у водному розчині. константа дисоціації цих солей і гідроксидів дуже мала, тому вони майже що не розчинні у воді і не дисоціюють на іони:

барій сульфат baso₄

  (іі) сульфід   cus

  аргентум (і) ортофосфат ag₃po₄

аргентум (і) хлорид agci

(іі) гідроксид cu(oh)₂

хром (ііі) гідроксид cr(oh)₃

б). дисоціюють у водному розчині іони :

цинк сульфат znso₄           znso₄⇄zn²⁺+so₄²⁻

(іі) хлорид cuci₂     cuci₂ ⇄cu²⁺ +2ci⁻

аргентум (і) нітрат agno₃   agno₃⇄ag⁺+ no₃⁻

Похожие вопросы

Вопросов на сайте: