Химия
Химия, 14.10.2019 14:30, tatianani

Вопрос/Задача:

Какой объем 35 проц соляной кислоты и воды нужно, чтобы приготовить 200г 10 проц плотность 1,18 г/см^3

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

ответ:

правила роботи з пробірками

1.

правила роботи з пробірками і нагрівними

наливати рідину в пробірку слід по її стінці, тримаючи пробірку під невеликим кутом.

рівень рідини в пробірці не повинен перевищувати 2 см.

2.

правила роботи з пробірками і нагрівними

на столі пробірки розташовують у спеціальних штативах.

3.

правила роботи з пробірками і нагрівними

якщо при виконанні досліду пробірку тримають у руках, то роблять це у верхній її частині трьома пальцями.

4.

правила роботи з пробірками і нагрівними

перемішування рідин у пробірці: а – правильне: б – неправильне.

5.

правила роботи з пробірками і нагрівними

за змінами

у пробірці спостерігають збоку (а), у жодному разі не в отвір (б).

6.

правила роботи з пробірками і нагрівними

залах виявляють, спрямовуючи долонею повітря над отвором пробірки в напрямку до себе.

6.

правила роботи з пробірками і нагрівними

у пробіркотримачі пробірку закріплюють у верхній частині.

7.

правила роботи з пробірками і нагрівними

аби запобігти розтріскуванню скла, спершу обережно нагрівають усю пробірку, а потім лише ту її частину, де містяться речовини. для нагрівання використовують верхню частину полум’я.

правила роботи з пробірками і нагрівними

при наливанні у пробірку кількох речовин загальний об’єм рідини не повинен перевищувати 1/3 її об’єму.

8.

правила роботи з пробірками і нагрівними

під час виконання дослідів пробірку розташовують отвором від себе й інших учнів.

9.

правила роботи з пробірками і нагрівними

після завершення нагрівання слід дочекатися, доки пробірка охолоне, а тоді вже її мити. миють пробірки спеціальними йоржами.

основним нагрівним приладом шкільного хімічного кабінету є спиртівка.

Ответ
Ответ разместил: Гость

fe + cuso4 = cu + feso4

n(fe) = m(fe)/m(fe) = 1,4/56 = 0,025 моль

по уравнению n(cu) = n(fe) =  0,025 моль

m(cu) = n(cu)*m(cu) = 0,025*64 = 1,6 г.

Ответ
Ответ разместил: Гость

fe + 2hcl = fecl2 + h2

w=m(р.в.)/m(р-ра) отсюда масса читсой кислоты m(hcl)= 0,09125*200=18,25 гр

количесто вещества hcl n(hcl)=m/mr=18.25/36.5=0.5 моль

по уравнению реакции n(fe)=n(hcl)/2=0.5/2=0.25

m(fe)= n(fe)*mr=0.25*56=14 гр.

Ответ
Ответ разместил: Гость

2н2о + 2na = 2naoh + h2

n(na) = m(na)/m(na) = 5/23 = 0,22 моль.

n(h2o) = m(h2o)/m(h2o = 25/18 = 1,39 моль.

na  в недостатке, он прореагирует полностью, по нему и считаем:

n(naoh) = n(na) = 0,22 моль

m(cuso4) = m(p-pa)*w(cuso4) = 60*0,08 = 4,8 г

n(cuso4) = 4,8/160 = 0,03 моль.

cuso4 + 2naoh = cu(oh)2 + na2so4

naoh на реакцию с сульфатом меди нужно в два раза больше сульфата. значит сульфат в недостатке, он прореагирует полностью, по нему и считаем. n(cu(oh)2) = n(cuso4) = 0,03  моль.

m(cu(oh)2) = n(cu(oh)2)*m(cu(oh)2) = 0,03*98 = 2,94 г

в растворе остался naoh (n = 0,22 - 0,06 = 0,16 моль) и na2so4 ( n = 0,03 моль). cu(oh)2 - это осадок.

m(p-pa) = 25 + 5 + 60 - 2,94 = 87,06 г.

m(naoh) = 0,16*40 = 6,4 г

m(na2so4) = 0,03*142 = 4,26 г

w(naoh) = 6,4/87,06 = 0,07 или 7%

w(na2so4) = 4,26/87,06 =0,05 или 5%

Похожие вопросы

Вопросов на сайте: