Химия
Химия, 16.10.2019 20:40, balu29

Вопрос/Задача:

Запишите уравнения гидролиза следующих солей, укажите тип гидролиза и среду образовавшегося раствора: cu(no3)2 , feso4, zncl2, k2s, na2sio3, hn4cl, al(no3)3

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

газообразное вещество -х (cxhy)

dвоздх=0.965

m(x)=0.28г

m(co2)=0.88г

m(h2o) =  0.36

x + о2 = сo2 +h2o

  x                 0.88

c                 co2

12 г/моль       44 г/моль

m(x) = (12* 0.88) / 44 = 0,24 г

    y                 0,36г

    h           h2o

1  г/моль        18  г/моль

m(y) = 0.36 / 18 = 0,02 г

m(z) =    0.88 - 0,24 - 0,02 = 0,62г - что это за элемент неуказано

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

усі солі являють собою тверді критсалічні речовини.

за розщиністю солі поділяються на: на добре розчинні, малорозчинні і практично нерозчинні.

добре розчинними є всі солі нітратної і ацетатної кислот, а також майже всі солі натрію, калію і амонію. до практично нерозчинних солей належать хлорид срібла agcl, сульфат барію baso4, всі силікати (за виключенням nasio3 і k2sio3) і ін. 

 

солі можуть взаємодіяти з кислотами лише в тому випадку, коли реагуюча кислота сильніша за ту, від якої походить дана сіль. наприклад: * fes + 2hcl = fecl2 + h2s u93; * na2sio3 + н2so4 = na2so4 + h2sio3 u95;

 

солі можуть взаємодіяти з лугами, коли внаслідок реакції утворюється нерозчинна основа або нерозчинна сіль. наприклад: * fecl3 + 3naoh = 2nacl + fe(oh)3 u95; * k2co3 + ba(oh)2 = 2koh + baco3 u95; 3. розчини солей можуть взаємодіяти з металами, коли даний метал в електрохімічному ряду напруги стоїть лівіше від металу солі. наприклад: * cuso4 + fe = feso4 + cu * hgcl2 + cu = cucl2 + hg 4. багато солей у розчинах можуть взаємодіяти одна з одною, коли одна із солей, що утворюється внаслідок реакції, є нерозчинною. наприклад: * na2co3 + cacl2 = 2nacl + caco3 u95; * feso4 + bacl2 = fecl2 + baso4 u95;

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

протекает реакция:

2н2 + о2 = 2н2о

n(h2) = m(h2)/m(h2) = 2/2 = 1 моль

n(o2) = m(o2)/m(o2) = 12/16 = 0,75 моль.

по уравнению реакции отношение моль кислорода к моль водорода 1: 2. на деле имеем n(o2): n(h2) = 0,75: 1 = 3: 4. как видно для протекания реакции необходимо, чтобы водорода было в два раза больше кислорода. реально имеем водорода больше лишь на четверть. это значит, что водород в недостатке по отношению к кислороду. водород израсходуется в реакции полностью. по нему и считаем, сколько получится воды. n(h2o) = n(h2) = 1 моль.

m(h2o) = n(h2o)*m(h2o) = 1*18 = 18 г.

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

а) na2so4 + 2agno3 = ag2so4 + 2nano3

2na+ + so4(2-) + 2ag+ + 2no3- = ag2so4 + 2na+ + 2no3-

so4(2-) + 2ag+ = ag2so4

б)cr2o3 + 2naoh = 2nacro2 + h2o

cr2o3 + 2na+ + 2oh- = 2na+ + cro2- + h2o

cr2o3 + 2oh- = cro2- + h2o

в)сa(hco3)2 + 2hbr = cabr2 + 2h2o + 2co2

ca(2+) + 2hco3- +2h+ +2br- = ca(2+) + 2br- + 2h2o + 2co2

2hco3- +2h+  =  2h2o + 2co2

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Вопросов на сайте: 13424869