Химия
Химия, 17.09.2020 01:19, AREN12082003

Вопрос/Задача:

Пан ыз,
8. Берілген нұсқаулар бойынша заттардың формулаларын жазыңдар:
а) екі атомнан тұратын азоттың бір молекуласы;
ә) бір атом мыс және бір атом оттектен тұратын мыс оксидінің екі молекуласы;
б) үш атом оттектен тұратын озонның төрт молекуласы;
в) магнийдің үш атомы мен екі азот атомынан тұратын магний нитридінің моле-
куласы;
г) көміртек диоксидінің молекуласы.
ту​

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость
1have been 2has met 3was 4came 5went 6has travelled 7has seen 8has hunted 9has ridden 10has visited 11has been 12died 13met 14have been married 15 have lived 16got 17has never been 18has had 20has certainly had
Ответ
Ответ разместил: Гость

m1(c2h5oh)=1000*0.94*0.4=376г

m2(c2h5oh)=1000*0.94*0.6=564г

m(общая)=376+564=940г

m(общая раствора)=(1000+1000)*0,94=1880г

n(c2h5oh)=940/(24+5+17)=20.4моль

v=1880/0.92=2043.5мл=2,0435л

с=n/v=20.4/2.0435=9.98моль/л

Ответ
Ответ разместил: Гость

2naoh + co2 = na2co3 + h2o

2na+ + 2oh- + co2 = 2na+ + co3 2- + h2o

co2 + 2oh-  =  h2o + co3 2-

Ответ
Ответ разместил: Гость

а) na2so4 + 2agno3 = ag2so4 + 2nano3

2na+ + so4(2-) + 2ag+ + 2no3- = ag2so4 + 2na+ + 2no3-

so4(2-) + 2ag+ = ag2so4

б)cr2o3 + 2naoh = 2nacro2 + h2o

cr2o3 + 2na+ + 2oh- = 2na+ + cro2- + h2o

cr2o3 + 2oh- = cro2- + h2o

в)сa(hco3)2 + 2hbr = cabr2 + 2h2o + 2co2

ca(2+) + 2hco3- +2h+ +2br- = ca(2+) + 2br- + 2h2o + 2co2

2hco3- +2h+  =  2h2o + 2co2

Похожие вопросы

Вопросов на сайте: