Математика

Вопрос/Задача:

Из точки A круговой трассы, длина которой равна 16 км, выехал велосипедист, а через 15 мин в том же направлении выехал мотоциклист. Через 5 мин после выезда мотоциклист поравнялся с велосипедистом, а ещё через 20 мин поравнялся с ним вторично. Найдите скорость мотоциклиста. ответ дай- те в км/ч.

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

i - m л

ii   m-7 л

iii m+3 л

 

m+m-7=m+3

m=10

 

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

1ч.12 мин =72 мин.так как сеансы равны,то 72: 6 =12 минут

Ответ
Ответ разместил: Гость

пусть первый рабочий выполнит всю работу за х часов, тогда второй - за у часов.

принимаем всю работу за 1. тогда производительность первого - 1/х, второго - 1/у.

зная, что они могут выполнить весь заказ, работая вместе 6 часов, составляем первое уравнение: 6(1/х + 1/у)=1.

зная, что они могут выполнить весь заказ, если первый будет работать 9 часов, а второй - 4 часа, составляем второе уравнение: 9/х + 4/у = 1.

получили систему уравнений.

6(1/х + 1/у) = 1,           6х+6у=ху,

9/х + 4/у = 1                 4х+9у=ху             отнимаем почленно:

                                    2х-3у=0

                                    2х=3у

                                    х=1,5у

подставляем вместо х выраженное его значение, т.е. 1,5у, в уравнение 4х+9у=ху

4(1,5у) + 9у = у(1,5у)

1,5у²-15у=0

у²-10у=0  

у(у-10)=0

у₁=0 - не подходит                   у-10=0

                                              у₂=10

за 10 часов весь заказ выполнит второй рабочий.

х=1,5·10=15(ч) - первый рабочий

ответ. 15 часов и 10 часов. 

 

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

решаем по формуле s= u * t

s =12 * 20 =240(шагов)во время встречи первый судья

s =10 * 20 = 200(шагов)во время встречи второй судья

240+200=440(шагов) двое судей

440 * 80 =35200(см) s

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Қазақ тiлi, 01.03.2021 08:19, Adik20061
1–тапсырма. Мәтінді мұқият оқып шығып, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз.

Мамандықтар
Мамандық таңдау-өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену керек. Өмірде мамандықтың түрі өте көп. Жақсы маман болу үшін еңбек ету керек. Инженер, дәрігер, мұғалім, ғалым, жазушы, тілші, жорналшы, мүсінші, суретші, сәулетші, экономист, есепші, ұшқыш, ғарышкер болу үшін оқу керек. Жақсы жұмысшы, кенші, металлург, жүргізуші, балташы, құрылысшы, тоқымашы, тігінші болу үшін өндірісте істеу керек. Бақташы, егінші, мал дәрігері, бағбан, сауыншы, мақташы болу үшін ауылда жұмыс істеу керек. Ал, аяқ киім жөндеуші, сатушы, шаштараз, сағат шебері, зергер болу үшін тұрмыстық қызмет көрсететін салада істеу керек. Өнер саласына жататын мамандықтар: әнші, биші, музыкант, композитор, режиссер, т. б.

1-тапсырма.
Мәтіннен негізгі 2 ақпаратты анықтаңыз

Негізгі ақпараттар
1.
2.

Мәтіннен жанама 2 ақпаратты анықтаңыз
Жанама ақпараттар
1.
2.

2-тапсырма.
Мәтінде жіберілген 4 қатені тауып, оларды үндестік заңын ескере отырып орфографиялық нормаға сай жазыңыз.
Мен болашақта дәрігер болғым келеды.
Құрылысшытар үй салып жатыр.
Менің отбасымде әжем зейнеткер.
Менің мектебым екі қабатты.
3-тапсырма.
Өмірмен байланыстыра отырып, «Қазақстандағы жер байлығы» тақырыбында тақырыбында шағын мәтін құрастырыңыз (60 сөз). Мәтінде жалғауларды орынды қолданыңыз.

Бағалау критерийі

тапсырма
Дескриптор

Білім алушы
Мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтайды, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстырады

1

- мәтіннен бірінші негізгі ақпаратты анықтайды;
1

-мәтіннен екінші негізгі ақпаратты анықтайды
1
-мәтіннен бірінші жанама ақпаратты анықтайды
1
-мәтіннен екінші жанама ақпаратты анықтайды
1
Жазба жұмыстарды сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазады

2-3

-бірінші сөйлемді дұрыс жазады
1
-екінші сөйлемді дұрыс жазады
1
-үшінші сөйлемді дұрыс жазады
1
-төртінші сөйлемді дұрыс жазады
1
-мәтін құрастырды
1
-сөз санын сақтайды
1
-өмірмен байланыстырды
1
-жалғауларды орынды қолданады
1
Барлығы

12
Вопросов на сайте: