Право
Право, 16.10.2019 01:30, анютка2309

Вопрос/Задача:

Написать эссе на тему "культура речи юриста" сдавать через два часа, голова забита совсем другим, ничего не выходит!

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

он считал что  солнечная система образовалась из хаоса, что все мировое пространство заполнено некой инертной материей, которая является , но «стремится преобразоваться в более организованную путем естественного развития».  кант считал, что млечный путь для звезд – это то же самое, что и зодиак для солнечной системы. в результате проведенных исследований и многочисленных наблюдений кант представил свою структуру вселенной: вселенная – это не что иное, как иерархия самогравитирующих систем. все системы, считал он, должны иметь сходную структуру.

Ответ
Ответ разместил: Гость

да можно, потому что ввиду революционных движений (сейчас наблюдаем в сирии, египте) конституцию приходится менять так как власть нестабильна и каждый блок подстраивает её под собственные нужды

Ответ
Ответ разместил: Гость

2) обязанности. 4)потому что она содержит обязанности населения

Ответ
Ответ разместил: сашмяу
Особливості культури мовлення юриста чому необхідно говорити особливо про культуру мовлення юриста ? по - перше , професія юриста вимагає не тільки високих моральних якостей та професійної майстерності , а й широкого загальної освіти . юрист виступає в різних комунікативних ролях: складає законопроекти , веде ділове листування , йому доводитися писати протоколи допиту і огляду місця події , різні постанови , обвинувальні висновки , позовні заяви , вироки і ухвали , договори та угоди . юристу доводитися стикатися з людьми найрізноманітніших професій і різного рівня культури . і в кожному випадку необхідно знаходити потрібний тон , слова , що аргументують і грамотно виражають думки. від того , наскільки точно розуміють ці особи мова юриста , часом залежить зміст їх пояснень та свідчень. порушення юристом мовних норм може викликати негативну реакцію з боку співрозмовників . на жаль , бувають випадки, коли через неточно заданого питання допитуваний просить уточнити або виправити некоректно поставлене запитання. крім того , кожен юрист виступає і як оратор , як пропагандист правових знань , читаючи лекції ; прокурор і адвокат щодня вимовляють публічні промови в судових процесах , тому юристу необхідно володіти навичками публічної промови . уміння говорити публічно , володіння мовою здавна вважається необхідним професійним якістю юриста . говорити про культуру мовлення юриста треба й тому, що юридична мова специфічний. у ньому багато термінів, що мають особливе юридичне значення , наприклад : кодекс , контрабанда , алібі , мотиви злочину, та ін в якості термінів використовуються деякі розмовні слова , застарілі , не характерні для спільного вживання . більшість багатозначних слів позначає особливі юридичні поняття . у мові права спостерігаються словосполучення , не вживають за межами правової сфери спілкування , наприклад . це найважчий і найцікавіший з усіх професійних мов. що входить в поняття культури мовлення юриста? з урахуванням завдань кримінального судочинства культуру писемного мовлення юриста можна визначити як використання в процесуальних актах мовних засобів офіційно - ділового стилю , які відпові вимогам кпк україни і адекватно відображають встановлювані в справі фактичні дані . в офіційно - діловому стилі використовується велика кількість готових , стандартних виразів - кліше. і ось тут постає проблема кліше та штампів у мові юриста: доречність і необхідність кліше при складанні документів і недоречність мовних штампів , які заподіюють шкоду. культура мовлення юриста передбачає також знання норм усних публічних виступів. ще цицерон , відомий римський оратор і теоретик красномовства , зазначив , що " істинно красномовний той, хто звичайні предмети висловлює просто , великі - піднесено , а середні - з поміркованістю " . у промовах прокурора і адвоката на суді відображаються ті ж факти , що і в процесуальних документах у даній справі , тому судовий оратор нерідко використовує конструкції , доречні лише в письмовій офіційно - ділового мовлення . а публічна мова передбачає багатство словника , художню виразність ! термін оратор позначає не тільки особа, яка виступає з промовою , а й людини, що володіє майстерністю публічної промови , її методикою . мова повинна бути побудована так , щоб вона увагу , найкращим чином сприяла переконання .

Похожие вопросы

Вопросов на сайте: