Українська мова

Вопрос/Задача:

Гостинність характерна риса українців твір

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

коле - дієслово, колоти, недоконаний вид, теперішній час, 3-тя особа однини, і дієвідміна

Ответ
Ответ разместил: Гость

підручник- префікс -  під, корінь - руч, суфікс н і ик(це два різних суфікса), закінчення нульове, основа ціле слово.

підручник - імен., стоїть у поч.ф.,  неіст.,загал.,ч.р.,  н.в.,  2відм.,тв.гр.,  напиши речення в ком, шоб я нап., чив він є у реченні.

щасливчик -корнь щаслив.,суфікс ик, основа ціле слово, зак. нульове.

щасливчик - імен., у поч.ф., іст.,загал., ч.р., н.в, одн., 2відм.,тв.гр.,  напиши речення в ком, шоб я нап., чив він є у реченні.

стоп-кран -незнаю.

Ответ
Ответ разместил: Гость
Ядуже люблю подорожувати. де я тільки не була ( був), ходила в туристичні походи, подорожувала до різних куточків нашої країни. всюди мені дуже , люди були привітними, природа дуже гарною. мені всюди , я взагалі така людина, що хочу побувати в усіх найгарніших місцях світу. також я відпочивала в оздоровчих таборах. це було просто супер! цілий день ми чимось займались, було дуже цікаво, мені все , однак чогось не вистачало. не вистачало рідного дому, батьків, друзів. я згадувала їх усмішки, їх голоч. я за ними сумувала. саме в такі моменти розумієш, як добре вдома. я згодна з твердженням : "всюди добре, а вдома найкраще". це я зрозуміла зі свого досвіду. тож любіть свій дім, адже так як вдома нема ніде!
Ответ
Ответ разместил: vika1722
Кожен народ має свої особливості: психічні, фізичні, духовні. це зумовлено і ією, і історією країни. так, горці, які народилися серед суворої природи, характеризуються витримкою і запальним характером водночас, швидкою реакцією. діти лісів м’які, ліричні, розсудливі. україна, як відомо, має і ліси, і гори, але найбільше в ній — степів, що вплинули на формування українського національного ха­рактеру. вчені говорять, що степ є носієм величності, яка нібито пе­редалася і людям, котрі тут сформувалися. я не буду сперечатися з вченими, а ті характерні риси моїх земляків, котрі сама помі­тила, читаючи твори українських письменників.улюбленою героїнею багатьох поколінь є наталка полтавка. і. котляревський у цьому образі втілив найкращі риси представни­ків народу, які не втрачають своєї цінності ось уже понад 180 ро­ків. працелюбність — це перше, що прикрашає дівчину-українку. за вміння трудитися любили й поважали наталку. «золото, а не дівка», — каже про неї виборний. він же вихваляє її скромність, повагу до старших, слухняність. це теж притаманне кращим пред­ставникам нашого народу. а що вже казати про охайність і хазяй­новитість! недаремно возний вирішив свататися до наталки, бо кра­щої господині годі шукати! героїня драми і. котляревського має ще одну властивість — розвинене почуття власної гідності. мені зда­ ється, що це також типова риса національного характеру. адже без неї наш народ не мав би такої бурхливої історії, сповненої постій­ної боротьби за волю, кривавих битв з чужинцями, які зазіхали на землі україни. не могли мої предки бути рабами, не хотіли кори­тися ні туркам, ні татарам, ні полякам. з почуття власної гідності виростає прагнення до свободи, яке й нам створити влас­ну незалежну державу.

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Литература, 03.06.2020 14:39, voytyukk
План комплексного анализа текста по произведению Н. И.Родичева "Алимушкины полушубки"
ставлю 50 баллов
(9—11 классы)

1. Прочитайте текст. При чтении используйте интонационные подчеркивания, выделения как отдельных слов, так и смысловых отрезков.
2. Вспомните, что вы знаете о его авторе. (Когда он жил, в какую эпоху? К какому литературному направлению принадлежал? Чем Если не знаете, постарайтесь узнать из справочной литературы.
3. К какому функциональному стилю речи принадлежит текст? (К художественному, публицистическому, научному/научно-популярному.)
4. Какого типа речи текст? (Описание, повествование, рассуждение.)
5. К какому жанру относится текст (эпизод художественного произведения, очерк, воспоминание, притча, легенда, стихотворение в прозе и пр.)?
6. Какое настроение преобладает в тексте?
7. Определите тему текста.
8. Если текст не имеет заглавия, озаглавьте его. Если заглавие уже есть, подумайте над его смыслом (почему именно такое заглавие выбрал автор).
9. Разделите текст на смысловые части, составьте для себя план текста.
10. Как связаны части текста? Обратите внимание на лексические и синтаксические средства связи (повторяющиеся слова, синтаксические параллели или, наоборот, резкое изменение синтаксических конструкций и интонации, на порядок слов в предложениях).
11. Как соотносятся начало и конец текста?
12. На каком приеме/приемах построен текст (сопоставление, противопоставление; постепенное усиление чувства, постепенное развитие мысли; быстрая смена событий, динамичность; неторопливое созерцание и пр.)?
13. Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора).
14. Понаблюдайте над лексикой текста:
Найдите незнакомые или непонятные слова и установите их значения по словарю. Обратите внимание на правописание этих слов.
Найдите ключевые слова в каждой части текста. Чел обусловлен их выбор?
Понаблюдайте за различными повторами (анафорами, эпифорами, лексическими повторами, повторами однокоренных слов). Чем они обусловлены?
Найдите в тексте лексические и контекстуальные синонимы и/или антонимы.
Найдите перифразы. С какими целями они использованы ? К • Найдите многозначные слова и слова, употребленные в тексте в переносном значении.
Обратите внимание на стилевую принадлежность лексики, на употребление архаизмов, историзмов, неологизмов терминов; на оценочные слова, на разговорные или, наоборот, слона возвышенного стиля. Зачем они употреблены автором? V • Выделите фразеологизмы. Зачем они употреблены?
Обратите, внимание на средства художественной выразительности и фигуры речи, если они применяются автором (эпитеты, метафоры).(9—11 КЛ.)
1. Прочитайте текст. При чтении используйте интонационные подчеркивания, выделения как отдельных слов, так и смысловых отрезков.
2. Вспомните, что вы знаете о его авторе. (Когда он жил, в какую эпоху? К какому литературному направлению принадлежал? Чем Если не знаете, постарайтесь узнать из справочной литературы.
3. К какому функциональному стилю речи принадлежит текст? (К художественному, публицистическому, научному/научно-популярному.)
4. Какого типа речи текст? (Описание, повествование, рассуждение.)
5. К какому жанру относится текст (эпизод художественного произведения, очерк, воспоминание, притча, легенда, стихотворение в прозе и пр.)?
6. Какое настроение преобладает в тексте?
7. Определите тему текста.
8. Если текст не имеет заглавия, озаглавьте его. Если заглавие уже есть, подумайте над его смыслом (почему именно такое заглавие выбрал автор).
9. Разделите текст на смысловые части, составьте для себя план текста.
10. Как связаны части текста? Обратите внимание на лексические и синтаксические средства связи (повторяющиеся слова, синтаксические параллели или, наоборот, резкое изменение синтаксических конструкций и интонации, на порядок слов в предложениях).
11. Как соотносятся начало и конец текста?
12. На каком приеме/приемах построен текст (сопоставление, противопоставление; постепенное усиление чувства, постепенное развитие мысли; быстрая смена событий, динамичность; неторопливое созерцание и пр.)?
13. Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора).
14. Понаблюдайте над лексикой текста:
Вопросов на сайте: 13422578