Українська мова

Вопрос/Задача:

Текст роздум «згаяний час - то вртачений скарб»

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

я  дуже люблю читати книжки.чому? тому що книга є найкращим порадником для всіх.недарма в народі кажуть: "хто багато читає,той багато знає","книга вчить, як на світі жить","з книгою жити - з добром дружити".

книги відкривають нам світ, уявити минуле, зазирнути в майбутнє.той, хто багато читає, краще мислить, вміє правильно висловлювати свою думку.

отож,шануймо,бережімо,читаймо книжки,бо в них зберігається мудрість багатьох поколінь.

Ответ
Ответ разместил: Гость
Наша школа не дуже велика. це сучасний триповерховий будинок, побудований за типовим проектом. перед школою великий спортмай­ данчик, за нею маленький сад із красивими клумбами. у гарну погоду на спортмайданчику проводяться уроки фізкультури. увійшовши у школу, ви побачите ве­ ликий спортзал і майстерні ліворуч. праворуч — їдальня. роздягальня внизу. класи, лабораторії, кабінет лікаря, бібліотека і вчительська на верхніх поверхах. у коридорах на стінах можна бачити портрети знаменитих учених, письменників, видатних діячів нашої країни. на вікнах світлі фіранки, а на підвіконнях багато квітів. холи повні сонячного світла. у кожному класі ви знайдете три ряди парт, учительський стіл, до­ шку і книжкову шафу. ви також побачите різні малюнки, схеми і стіннівки.
Ответ
Ответ разместил: Гость

 

батька й неньку поважати – кращу долю мати

батько й мати дитині життя, вони навчають її жити в суспільстві, досягати мети. батьки бажають своїй дитині щастя та здоров’я, прагнуть виховати достойну людину. вони прагнуть передати їй знання та досвід, який здобули самі, та   дитині досягнути успіху в дорослому житті.

але не завжди діти розуміють прагнення своїх батьків. нажаль, деякі діти вважають, що самостійно можуть вирішувати різні проблеми і рідко прислухаються до порад рідних. вони нехтують наставляннями, намагаються робити все по своєму. ці діти не поважають своїх батьків, вони вважають себе більш досвідченими і самостійними. і не рідко така неповага до близьких стає причиною того, що дитині досить важко досягти мети, вона погано вчиться, в неї погіршуються взаємовідносини з дорослими людьми.

я вважаю, що дитина повинна поважати своїх батьків, прислухатися до їх порад,  намагатися робити те, що від неї вимагається. така дитина буде краще навчатися і досягне більших успіхів у житті.

 

Ответ
Ответ разместил: Гость

батько й мати найрідніші і найближчі кожному з  нас.від них ми одержали життя.вони вчать нас людських правил,оживляють нам розум, в наші вуста добрі слова.тому треба поважати своїх батька й неньку,тому що вони дали це життя,тому що вони у нас єдині і більш таких немає на землі.якщо ми будемо їх поважати то життя в нас буде краще,як кажуть добро повертається добром.

Похожие вопросы

Вопросы по предметам

Предмет
Литература, 03.06.2020 14:39, voytyukk
План комплексного анализа текста по произведению Н. И.Родичева "Алимушкины полушубки"
ставлю 50 баллов
(9—11 классы)

1. Прочитайте текст. При чтении используйте интонационные подчеркивания, выделения как отдельных слов, так и смысловых отрезков.
2. Вспомните, что вы знаете о его авторе. (Когда он жил, в какую эпоху? К какому литературному направлению принадлежал? Чем Если не знаете, постарайтесь узнать из справочной литературы.
3. К какому функциональному стилю речи принадлежит текст? (К художественному, публицистическому, научному/научно-популярному.)
4. Какого типа речи текст? (Описание, повествование, рассуждение.)
5. К какому жанру относится текст (эпизод художественного произведения, очерк, воспоминание, притча, легенда, стихотворение в прозе и пр.)?
6. Какое настроение преобладает в тексте?
7. Определите тему текста.
8. Если текст не имеет заглавия, озаглавьте его. Если заглавие уже есть, подумайте над его смыслом (почему именно такое заглавие выбрал автор).
9. Разделите текст на смысловые части, составьте для себя план текста.
10. Как связаны части текста? Обратите внимание на лексические и синтаксические средства связи (повторяющиеся слова, синтаксические параллели или, наоборот, резкое изменение синтаксических конструкций и интонации, на порядок слов в предложениях).
11. Как соотносятся начало и конец текста?
12. На каком приеме/приемах построен текст (сопоставление, противопоставление; постепенное усиление чувства, постепенное развитие мысли; быстрая смена событий, динамичность; неторопливое созерцание и пр.)?
13. Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора).
14. Понаблюдайте над лексикой текста:
Найдите незнакомые или непонятные слова и установите их значения по словарю. Обратите внимание на правописание этих слов.
Найдите ключевые слова в каждой части текста. Чел обусловлен их выбор?
Понаблюдайте за различными повторами (анафорами, эпифорами, лексическими повторами, повторами однокоренных слов). Чем они обусловлены?
Найдите в тексте лексические и контекстуальные синонимы и/или антонимы.
Найдите перифразы. С какими целями они использованы ? К • Найдите многозначные слова и слова, употребленные в тексте в переносном значении.
Обратите внимание на стилевую принадлежность лексики, на употребление архаизмов, историзмов, неологизмов терминов; на оценочные слова, на разговорные или, наоборот, слона возвышенного стиля. Зачем они употреблены автором? V • Выделите фразеологизмы. Зачем они употреблены?
Обратите, внимание на средства художественной выразительности и фигуры речи, если они применяются автором (эпитеты, метафоры).(9—11 КЛ.)
1. Прочитайте текст. При чтении используйте интонационные подчеркивания, выделения как отдельных слов, так и смысловых отрезков.
2. Вспомните, что вы знаете о его авторе. (Когда он жил, в какую эпоху? К какому литературному направлению принадлежал? Чем Если не знаете, постарайтесь узнать из справочной литературы.
3. К какому функциональному стилю речи принадлежит текст? (К художественному, публицистическому, научному/научно-популярному.)
4. Какого типа речи текст? (Описание, повествование, рассуждение.)
5. К какому жанру относится текст (эпизод художественного произведения, очерк, воспоминание, притча, легенда, стихотворение в прозе и пр.)?
6. Какое настроение преобладает в тексте?
7. Определите тему текста.
8. Если текст не имеет заглавия, озаглавьте его. Если заглавие уже есть, подумайте над его смыслом (почему именно такое заглавие выбрал автор).
9. Разделите текст на смысловые части, составьте для себя план текста.
10. Как связаны части текста? Обратите внимание на лексические и синтаксические средства связи (повторяющиеся слова, синтаксические параллели или, наоборот, резкое изменение синтаксических конструкций и интонации, на порядок слов в предложениях).
11. Как соотносятся начало и конец текста?
12. На каком приеме/приемах построен текст (сопоставление, противопоставление; постепенное усиление чувства, постепенное развитие мысли; быстрая смена событий, динамичность; неторопливое созерцание и пр.)?
13. Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора).
14. Понаблюдайте над лексикой текста:
Вопросов на сайте: 13422578